پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فرزاد دانشگر [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]، محسن گلزار[استاد مشاور]
چکیده: فناوری نانو به عنوان یکی از دستآورد های علم نانو توانسته است بتدریج جایگاه تازه ای در تولید محصولات نو داشته باشد. بر این اساس همزمان با گسترش جنبه های مختلف نانو فناوری، این فناوری توانسته در حیطه محیط زیست قابلیتهای بالایی را از خود نشان دهد. یکی از انواع محصولات این فناوری که کاربردهای زیست محیطی نیز دارد نانو ذرات است. در میان انواع مختلف نانو ذرات به آن دسته ای که کاربردهای مهندسی دارند نانو ذرات مهندسی گفته می شود. در میان انواع نانوذرات مهندسی که تا به حال مورد استفاده قرار گرفته اند، ترکیبات مختلف نانو ذرات آهن کاربردهای فراوانی دارند، این مواد می توانند در فرآیندهای درجای حذف آلودگی ها مورد استفاده قرار گیرند. از مزایای استفاده از نانو ذرات آهن در فرآیندهای درجا این است که می توان آنها را مستقیماً به درون محیط تزریق کرد، بنابراین اطلاع از چگونگی حرکت آنها امری ضروری به نظر می رسد. در این پایان نامه حرکت نانو ذرات آکسیدآهن(III) پوشش داده شده با پلی اکریلیک اسید(PAA) را در ستون استوانه ای مورد بررسی قرارداده ایم و با استفاده از نتایج آنضریب پراکندگی(D) و پراکندگی پذیری طولی(α)را محاسبه نموده ایم و در نهایت با استفاده از پارامترهای محاسبه شده و جایگذاری در پاسخ های تحلیلی معادلات انتقال- پخش، نتایج را با یکدیگر مقایسه کرده ایم. در ادامه برای ورود اثر جذب به معالادلات انتقال- پخش ضریب جذب را با استفاده از ایزوترم خطی فرندلیخ محاسبه کرده و با جاگذاری در معادلات انتقال – پراکندگی نتایج حاصله را با نتایج آزمایشگاهی مجددا مقایسه کرده ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو #سیالات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)