پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
علیرضا باقری [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به افزایش گازهای خطرناک در محیط زیست و کار انسان، بررسی محیط به منظور کنترل و پیشگیری از وقوع حوادث مربوط به این گاز ها امری حیاتی است. سنسورهای گازی نیم رسانا اکسید فلزی به دلیل حساسیت و پاسخ مناسب، هزینه کم، سادگی ساخت و... دهه ها مورد توجه محققان هستند، از سویی با ورود نانو فناوری به این عرصه، سنسورهای یاد شده پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته اند با این حال حسگرهای یاد شده اگر به منظور فعال سازی از گرما استفاده کنند دچار محدودیت هایی می شوند که بصورت خاص عدم استفاده از آنها برای سنجش گازهای قابل اشتعال و انفجار است. به منظور رفع معایب سنجش تحت دما می توان برای فعال سازی حسگر از راه های دیگری چون تابش فرابنفش استفاده کرد. در این پروژه کاربردی بودن تابش فرابنفش در فعال سازی سنسور نانوساختار اکسید روی مورد بررسی قرار گرفته و از بخار اتانول تحت عنوان گاز هدف استفاده شده است. نانو ذرات اکسید روی مورد استفاده با روش هیدروترمال سنتز شده و مشخصه یابی های FESEM و XRD و PL و Visible-UV بر روی نمونه صورت گرفت. نانوصفحات اکسید روی سنتز شده تحت تابش فرابنفش در طول موج های ٣۶٠nm و ٣٩٠nm پاسخ خوبی به بخار اتانول با غلظت تقریبی ۵٠٠ppm از خود نشان داد. همچنین با تغییر طول موج و شدت تابش تاثیر این دو فاکتور بر حسگر اکسید روی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه برخی دیگر از خصوصیات حسگر مثل حساسیت و گزینش گری آن تحت شدت بهینه طول موج ٣٩٠ نانومتری بررسی شد و هم چنین به منظور بررسی پاسخ حسگر تحت دما و مقایسه مختصری میان فعال سازی تحت دما و تابش، سنجش بخار اتانول تحت دما های مختلف نیز صورت گرفت؛ نتایج حاصل خبر از بهبود چشمگیر عملکرد حسگر تحت تابش فرابنفش به نسبت حالت فعال سازی گرمایی داده و این نوید حسگری تحت دمای اتاق با صرف انرژی کم و کم خطر را می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اکسید روی #تابش فرابنفش #نیم رسانا اکسید فلزی #حسگر گازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)