پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فاطمه افراسیابی [پدیدآور اصلی]، مسلم سوهانی[استاد راهنما]، جواد رحیقی [استاد راهنما]، هادی بهنامیان [استاد مشاور]
چکیده: آشکارساز تناسبی چند سیمی به دلیل ویژگی‌هایی همچون ناحیه‌ی فعال بزرگ، زمان مرده‌ی کم، در دسترس بودن اطلاعات مکانی و انرژی به صورت همزمان و موارد دیگر به طور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله کاربردهای این نوع آشکارساز می‌توان به کاربرد آن در مطالعه‌ی پراش پرتوی ایکس، آشکارسازی تابش سنکروترون، فیزیک انرژی‌های زیاد، کریستالوگرافی، تصویربرداری نوترون های کم انرژی و فیزیک پزشکی اشاره کرد. الکترونیک استاندارد VME در مقایسه با الکترونیک استاندارد NIMبرتری‌های چشمگیری دارد که کاربر را به استفاده از این سیستم ترغیب می‌کند. در این پایان‌نامه، که در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و با همکاری طرح چشمه‌ی نور ایران (ILSF) انجام شده است از ماژول کنترلر مدل V1718، ماژول TDC مدل V1190A و ماژول دیجیتایزر مدل V1721 با استاندارد VMEساخت شرکت CAEN استفاده شده است. همچنین جهت تحلیل اطلاعات خروجی الکترونیک استاندارد VME، کد نویسی به زبان C++ انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آشکارسازهای گازی #آشکارسازهای حساس به موقعیت #آشکارساز تناسبی چند سیمی #الکترونیک استاندارد VME #مبدل زمان به دیجیتال
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)