پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
فاضله زیار لاریمی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: در حوزه آموزش/یادگیری زبان انگلیسی، کتاب‌های درسی یکی از مواد آموزشی زبان هستند که به عنوان منابعی برای معلمان در حمایت از دانش‌آموزان در فرآیند یادگیری از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال های اخیر بسیاری از مسائل مهم در سراسر حرفه آموزش زبان انگلیسی (ELT) در مورد کیفیت کتاب های درسی ELT در جهان نشان داده شده است. مانند کاربردی بودن و طراحی، اعتبار از نظر روش شناسی، نقش کتاب های درسی در افزایش خلاقیت، اصالت و تناسب مطالب از نظر بازنمایی موضوع و مؤلفه های فرهنگی می باشد. این پژوهش بر آن است تا کتب درسی زبان انگلیسی زبان خارجی را از نظر تفاوت عناصر فرهنگی از درک دانش‌آموزان ایرانی زبان انگلیسی با پیروی از مبانی نظری پایه بررسی کند. بدین منظور 15 دانش آموز یا فارغ التحصیل دبیرستانی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و ادراک آنها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بررسی شد. نمونه گیری نظری در دو مرحله انجام شد و داده ها با استفاده از روش مقایسه مستمر کوربین و استراوس (2008) کدگذاری شدند. سه مقوله اصلی از طریق کدگذاری محوری شامل 1) متفاوت در روابط اجتماعی 2) متفاوت در ارزش های ملی و 3) متفاوت در ویژگی های شخصیت ها استخراج شد. در پرتو یافته‌ها، مشخص می‌شود که ممکن است نیاز اساسی برای اصلاح کتاب‌های درسی EFL توسط طراحان برنامه درسی و تدوین‌کنندگان کتاب‌های درسی ایرانی وجود داشته باشد. در بازنگری کتب درسی باید عناصر فرهنگی هدف, حفظ , و کاستی ها برطرف شود در همین راستا پیشنهاد می‌شود نویسندگان کتاب‌های درسی به این کاستی‌ها توجه کافی داشته باشند و کتاب‌های درسی را مطابق با نحوه درک زبان‌آموزان از فرهنگ بازطراحی کنند.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه‌های کلیدی: نظریه زمینه‌ای #فرهنگ #کدگذاری محوری #فرهنگ هدف #ارزشیابی کتاب‌های درسی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)