پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
فاطمه منزه نجف آبادی [پدیدآور اصلی]، مصطفی مرادی مقدم [استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پژوهش بررسی راهبردهای ترغیب کننده در نوشته های زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته ی زبان انگلیسی و همچنین بررسی تفاوت بین دو جنسیت در استفاده از این راهبردها بود. از این رو، ۱۲۸ زبان آموز ایرانی سطح پیشرفته ی زبان انگلیسی برای شرکت در این پژوهش از طریق آزمون آنلاین آکسفورد (OOPT) انتخاب شدند. شرکت کنندگان عمدتاً دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و تعدادی نیز در مقطع کارشناسی از دانشگاه های مختلف ایران بودند. آنها بالای ۲۱ سال سن داشتند و همچنین دانشجوی یکی از گرایش های رشته زبان انگلیسی (آموزش زبان انگلیسی ، مترجمی زبان انگلیسی، ادبیات زبان انگلیسی ) بودند Google Docs .توسط محقق طراحی و از طریق ایمیل برای شرکت‌کنندگان ارسال شد. از آنها خواسته شد دو موضوع از سه موضوع را انتخاب کنند و برای هر موضوع یک مقاله مستقل (بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلمه) بنویسند. آنها باید در مقالات خود یک نرم افزار جدید زبان انگلیسی را تبلیغ می کردند تا مشتریان را متقاعد به خرید آن کنند، رئیس خود را برای دادن ترفیع به آن ها قانع می کردند و علاوه بر این، باید والدین زبان آموزان انگلیسی را متقاعد به ثبت نام فرزندان خود در موسسه زبان انگلیسی تازه تاسیس خود می کردند. هفت اصل راهبردهای ترغیب کننده ارائه شده توسط چالدینی شامل عمل متقابل، تعهد و یکپارچگی، مدرک اجتماعی، علاقه مندی، قدرت و اعتبار، کمیابی و یگانگی به عنوان چارچوب این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. داده ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه نشان داد که راهبردهای علاقه مندی، یگانگی و قدرت و اعتبار بیش از سایر راهبردهای ترغیب کننده مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، زبان‌آموزان ایرانی از اصول عمل متقابل و تعهد و یکپارچگی به طور یکسان و از راهبردهای مدرک اجتماعی و کمیابی کم تر استفاده کرده‌اند. لازم به ذکر است از راهبرد کمیابی نسبت به سایر راهبردهای ترغیب کننده کم ترین استفاده به عمل آمده بود. به علاوه نتایج تفاوت در استفاده از راهبردهای ترغیب کننده بین دو جنس مرد و زن را نشان می دهد. در نهایت، مفاهیم آموزشی در زمینه یادگیری و آموزش زبان مورد بحث قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه‌های کلیدی: متقاعدسازی #راهبرد های ترغیب کننده #نوشتن متقاعدکننده #زبان‌آموزان ایرانی زبان انگلیسی #هفت اصل اقناع چالدینی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)