پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مریم چرمچی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: اگرچه کتاب های آموزش زبان انگلیسی طراحی شده اند تا مهارت های زبان آموزان را افزایش دهند، بررسی کتاب های بین المللی به وضوح نشان داده است که آنها متهم به امپریالیسم فرهنگی هستند. از آنجایی که این کتاب ها سرشار از مطالب فرهنگی می باشند و همزمان آنها به دنبال تحمیل ارزش های فرهنگی و سبک زندگی غربی به عنوان روش زندگی متداول و به حاشیه راندن فرهنگ بومی زبان آموزان به عنوان فرهنگ دوم و کم اهمیت می باشند. این تحقیق با هدف در نظر گرفتن محتوای آموزشی پنهان موجود در کتاب های امریکن فایل، جستجو و بررسی ارزش های نامناسب که گمان می رود به فرهنگ بومی زبان آموزان تزریق شود، انجام شده است. این تحقیق از رویکرد mixed-methods استفاده کرده است که در آن داده ها به صورت کیفی و کمی جمع آوری شده اند. به واسطه مصاحبه های بی انتها در راستای اصول نمونه گیری Grounded Theory در مرحله کیفی، بیست مدرس زبان با تجربه که مایل به اشتراک گذاشتن دیدگاههای خود بودند، انتخاب شده و سوال کلی تحقیق از آنها پرسیده شد. مصاحبه های ضبط شده، رو نویسی و بارها مرور شد تا اطلاعات منتهی به دسته بندی ها- "عوارض جانبی-فرهنگی کتاب های امریکن فایل" به عنوان دسته بندی اصلی، همراه با چندین زیرشاخه همانند "نفوذ فرهنگ غربی"، "ترویج مصرف گرایی و تجمل گرایی"، "تحمیل سبک زندگی غربی" همراه با "گسترش امپریالیسم" و گسترش سکولاریسم" می باشد. همزمان با مرحله کیفی، 145 زبان آموز به طور تصادفی در مرحله کمی انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا یک پرسشنامه شامل 44 سوال بر اساس ارزشهای فرهنگی موجود در فرهنگ بومی زبان آموزان و فرهنگ مقصد را پر کنند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از cross-tabulation و chi-square test of significance تحلیل شد. یافته های هر دو مرحله بیانگر این بود که کتاب های امریکن فایل آنچنان که می پندارند، مبرا نیستند زیرا این توانایی را دارند تا فرهنگ مبدا زبان آموزان را پایمال، آنها را شیفته فرهنگ غربی و اعتقادات مذهبی آنان را تضعیف کنند که این موضوع باید توسط سیاست گذاران، مولفان، مدرسین زبان انگلیسی و همچنین والدین و زبان آموزان مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تئوری پایه #نمونه گیری نظری #محتوای آموزشی پنهان #کتاب های American English File

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)