پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مریم علائی زاده [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: امروزه مشتری به عنوان کلید اصلی موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت محسوب می شود. لذا مطالعه رفتار مشتریان طی دهه های اخیر بسیار مورد توجه محققان بازاریابی قرار گرفته است. از مهم-ترین زمینه های مطالعه در این حوزه، بررسی وفاداری، رضایت، ترجیحات و سلیقه مشتریان می باشد که محققان تلاش می کنند تا با بکارگیری روش ها و ابزارهای مختلف رفتار مشتری را مورد تحلیل قرار دهند. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش شناسی جز تحقیق های پیمایشی و از نظر موضوعی جز تحقیقات بازاریابی محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق، بخش بندی مشتریان با استفاده از تکنیک های داده کاوی و تحلیل و پیش بینی رفتار آن ها با استفاده از الگوریتمmeans C- پویا می باشد. برای این منظور داده های خرید 3000 نفر از کاربران گوشی همراه سامسونگ از پایگاه داده شرکت دریافت شده و پس از کد نویسی الگوریتم means – C با استفاده از نرم افزار Matlab 2008a مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که به کارگیری روش پویا بخش بندی واقعی تری نسبت به روش ایستا ارائه می دهد همچنین تحلیل رفتار در فرایند زمانی نشان می دهد که مشتریان نسبت به قیمت گوشی حساس بوده و ویژگی های کیفیت دوربین و پردازشگر و تعداد سیم کارت و RAM علل تغییر در بخش بندی مشتریان می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتار مشتری #داده کاوی پویا #خوشه بندی #FCM

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)