پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مسعود حسام [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]، سید محمد حسن حسینی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه فن‌آورهای اطلاعاتی زیادی در حال ظهور است و شرکت‌های مختلف به تناسب ماهیت و ویژگی‌های کاری خود آنها را به کار گرفته و در فرآیندهای کسب و کار از آن بهره می‌برند. یکی از این فن‌آورهای اطلاعاتی مهم، فن‌آورها رایانش ابری (محاسبه توده ابر) می‌باشد که در کشور ما شرکت‌های محدودی تاکنون تمایل به استفاده از آن نشان داده‌اند. یقینا بکارگیری هر فن‌آوری در کنار مزایا و فواید آن، ریسک‌هایی را نیز به همراه دارد. علاوه بر آن، همواره موانع و محدودیت‌های مختلفی در مسیر جذب و بکارگیری هر فن‌آوری وجود دارد که موجب تاخیر یا بروز مشکلاتی در بکارگیری آن توسط یک شرکت می‌شود. در این راستا، پژوهش حاضر به شناسایی و ارزیابی موانع استفاده از فن‌آوری رایانش ابری در شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) پرداخته و راه‌کارهای مناسب برای برون رفت از این موانع را پیشنهاد می‌دهد. لذا ابتدا موانع کلی انتقال فن‌آوری با تمرکز بر فن‌آورهای اطلاعاتی از ادبیات تحقیق و منابع معتبر استخراج می‌شود. سپس این موانع با نظرات خبرگان و اساتید دانشگاه برای بکارگیری فن‌آوری رایانش ابری در شرکت‌های کوچک و متوسط دسته‌بندی و بومی‌سازی می‌شود. در نهایت با طراحی پرسش‌نامه مناسب و استفاده از نظرات خبرگان حوزه IT و حوزه‌های مرتبط به ارزیابی میزان تاثیر هر یک از این موانع پرداخته و آنها را رتبه‌بندی می‌نماییم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. براساس نتایج حاصل از تحقیق، مهم‌ترین دسته عواملی که مانع انتقال فن‌آوری رایانش ابری به شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود به ترتیب عبارتند از: موانع فردی، موانع محیطی، موانع فرهنگی، موانع ساختاری، موانع فنی و پشتیبانی، موانع اقتصادی، و موانع مدیریتی.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فن‌آوری رایانش ابری #موانع انتقال فن‌آوری #شرکت‌های کوچک و متوسط #فناوری اطلاعات
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)