پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حلیمه نزاهتی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مهم ترین مراحل برنامه ریزی حمل و نقل، پیش بینی تقاضای سفر می باشد، به طوری که برآورد تقاضای سفر نقش اساسی در طراحی و برنامه ریزی سیستم حمل و نقل ایفا می کند. شناخت تابع تقاضای حمل و نقل دریایی و عناصر تشکیل دهنده آن می تواند در برنامه ریزی مسائل حمل و نقل دریایی کشور نقش موثری ایفا کند و به عنوان یک عامل مهم در شکل گیری تصمیمات نهایی مطرح باشد . هدف اصلی این پژوهش بررسی برخی متغیرهای موثر بر تقاضای مسافرت‌های دریایی جزیره کیش بر اساس داده‌های ماهیانه طی دوره فروردین 1394 تا آخر بهمن 1398 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کوواریانس کاملا برگشت پذیر (فیلتر – کالمن) تخمین زده شده است. نتایج خروجی حاصل از برآورد مدل فضا – حالت به پر کشش بودن تقاضای سفر در برابر قیمت، لوکس بودن سفر دریایی و پر کشش بودن در برابر درآمد، پر کشش بودن سفر دریایی در برابر دما، کم کشش بودن سفر دریایی در برابر تغییرات نرخ ارز و در نهایت واکنش مثبت تقاضای سفر دریایی به جزیره کیش نسبت به شوک های ارزی دلالت می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تقاضای سفر #مسافرت دریایی #پارامتر زمان متغیر #فیلتر - کالمن #جزیره کیش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)