اخبار و رویدادها: تجديد مناقصه تعمير و نگهداری سيستم های تاسيسات مكانيكی و برقی و فاضلاب 1401

تجديد مناقصه تعمير و نگهداری سيستم های تاسيسات مكانيكی و برقی و فاضلاب 1401
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱- ۰۹:۰۳:۱۹دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام كليه امور مربوط به تعمیر ونگهداری سيستم هاي تاسيسات مكانيكي و برقي خود را از تاريخ 1401/09/01لغايت 1402/08/30 از طريق مناقصه ‌به پيمانكار حقوقي واجد شرايط با رعايت آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه واگذار  نمايد .لذا از كليه متقاضيان که داراي تأييد صلاحيت از وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي یا تاييد صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي(در رشته تأسيسات ابنيه) می باشند، دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن فایل های ذیل را دریافت ومطالعه نمایند:

شرایط عمومی مناقصه 1401

شرایط خصوصی مناقصه

1 - پیوست یک

2 - پیوست دو

3 - پیوست سه

4 - پیوست چهار

5 - پیوست پنج

6 - پیوست شش

7 - پیوست هفت

8 - پیوست هشت


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #تجدید مناقصه #تاسیسات تعمیر ونگهداری...2
12345