ابراهیم هاشمی

استاد دانشکده علوم ریاضی

دکتری ریاضی جبر ناجابجایی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: نظريه حلقه ها( توسیع های حلقه های مک کوی- حلقه های آرمنداریز- حلقه های زیپ، حلقه های با برگشت، حلقه های تقلیل یافته، حلقه های نیم جابجایی و ...)، گراف های وابسته به حلقه ها، جبر ناجابجايي
عضویت در مجامع علمی: انجمن ریاضی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: 1- رتبه اول دانش آموختگان رشته ریاضی محض دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس سال 1378 2- رتبه اول دانش آموختگان رشته ریاضی محض دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس سال 1383 3- رتبه اول پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1385 4- پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شاهرود در سال های 1386، 1387 و 1388 5- پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری کشور سال 1385 6- پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود در جشنواره پژوهش و فناوری کشور سال 1386 7- پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود در جشنواره پژوهش و فناوری کشور در سال 1387 8- پژوهشگر برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1397 9- پژوهشگر برتر استان سمنان در سال 1397
شرح مختصر (درباره):
دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض را در سال 1378 در دانشگاه تربیت مدرس به پایان رساندم و دوره دکتری ریاضی محض را در دانشگاه تربیت مدرس تحت راهنمایی دکتر سید احمد موسوی در سال 1379 شروع و در 1383 به پایان رساندم.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 55
الهام بهرامی پور (1399)، "کدگذاری سیستم‌های بیولوژیکی و شبکه‌های تنظیم ژن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
سیده عاطفه موسوی چهارطاقی (1399)، "تعداد و مینیمم اندازه کدهای شناسایی روی گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
مریم حمیدی زاده (1399)، "بررسی ساختار عناصر منظم در توسیع‌هایی از حلقه‌های ناجابه‌جایی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
مریم باغی پور (1398)، "بررسی طیف لاپلاسین بدون علامت فاصله در گراف‌ها"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
مهنا غفاری سبیل (1398)، "نشاندن و پارتیشن بندی در کدهای کامل q-آرایه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
امیر کریمی (1398)، "برخی خواص کدهای ماکسیمم فاصله مجزای کوانتومی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر شکوهی نیک (1398)، " مفهوم انرژی گراف و وابستگی آن بر ساختار شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالله آل‌هوز، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
مریم محمودی (1398)، "بررسی قطر گراف یکه‌های یک حلقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه شکوهی فر (1398)، "بررسی برخی خواص عناصر شبه‌حلقه چندجمله‌ای‌های صفر-متقارن روی حلقه‌های جابه‌جایی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
منا عبدی (1398)، "بررسی گراف مقسوم‌علیه صفر فشرده حلقه چندجمله‌ای‌ها و حلقه سری‌های توانی "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
ناهید باقری هاشم آباد (1397)، "کدهای دوری روی حلقه‌های چند جمله‌ای اریب ناجابه‌جایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صادق رحیمی شعرباف مقدس، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل علی بمانی (1397)، "مطالعه‌ی حلقه‌ها و مدول‌ها به کمک گراف‌ها"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور]
رقیه بالدی (1396)، "مطالعه‌ حلقه‌های نیم-آرمنداریز و برخی توسیع‌های آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مینا صادقلو (1395)، "حاصل ضرب ثابت عناصر در حلقه چندجمله ای های اریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میترا رحمتی (1395)، "خاصیت IFP نسبت به ایده آل های ماکسیمال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم غلامی (1394)، "بررسی عناصر فون نیومن منظم و عناصر وابسته به آن در یک حلقه جابه‌جایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آمنه جلالی (1394)، "دستگاه‌های همیلتونی با بعد متناهی منتج شده ازتقارن‌های معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه ترکمن (1394)، "بررسی ایده آل های ضعیف 2-جذبی در حلقه های جابجایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
لیلا رضائی (1394)، "بررسی عناصر خودتوان نیم‌مرکزی در یک حلقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پاییزه مهدوی هروانی (1394)، "روش مستقیم ساختن قوانین پایستگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بی بی عزیزه شافقی (1393)، "بررسی خاصیت آرمنداریز روی رادیکالهای اول"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
خالد مرادی (1393)، "حلقه های ناجابه جایی با خاصیت A و توسیعی از آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه ممی زاده (1392)، "توسیع هایی از حلقه های قویا تمیز و بررسی خواص آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیده آسیه حسینی (1391)، "نامساوی هایی برای مشتق قطبی یک چندجمله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه عسکری (1391)، "حلقه های IFP و حلقه های شبه-IF"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی مسلمی (1391)، "برآوردهای میانگین انتگرالی برای چندجمله ای ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه کیان (1391)، "حلقه ی چندجمله ای های اریب روی حلقه های نیماول"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی مجیدی (1391)، "محدودیت روی قدرمطلق صفرهای چندجمله ای با قرار دادن شرایط روی ضرایب آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا وزیری (1391)، "حلقه های SB"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم دهقان (1390)، "مجموعه های بسته ضربی از خودتوان ها در یک حلقه متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ثمینه ذاکری (1390)، "زیر رده ای از توابع ستاره گون با ضرایب منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عاطفه عباسی (1390)، "بررسی زیر رده ای از توابع تقریبا محدب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمیدرضا اللهی (1390)، "متناهیاً انقباض پذیری حلقه ی چند جمله ای های اریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
طیبه ابراهیمی (1390)، "بررسی عملگرهای انتگرال بر روی توابع تک ارز و ستاره گون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا خراسانی (1390)، "ﺷﺮط ﻣﮏﮐﻮی روی ﺣﻠﻘﻪ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای های ارﯾﺐ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه غلامی (1389)، "ساختارهای ابرمختلط روی گروه‎های لی چهار بعدی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، حمید رضا سلیمی مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی، کاظم بی تقصیر فدافن [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نرجس سجاد پور (1389)، "رشد ماکزیمم قدرمطلق چندجمله ای های مختلط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
راضیه نوذری راد (1389)، "رده های ماکسیمال و مینیمال در p-گروهها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ملیحه قدیری (1389)، "بررسی پوچ سازهای چندجمله ایها روی مدولها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم تاجیک (1389)، "ایده آل های اول الحاقی روی حلقه های ناجابجایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم عربی (1389)، "ایده آل های اول وابسته مدول چند جمله ای ها روی حلقه چند جمله ای های اریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود بزی جوان (1389)، "خودریختی های از مرتبه عدد اول با رتبه مرکز ساز پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی چمنی (1389)، "پرتوهای پارامتری گویا از مجموعه های مولتی برات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سارا اسماعیلی (1389)، "کران برای صفرهای چند جمله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ابوطالب خان احمدی (1388)، "موضعا همبندی مجموعه جولیا چندجمله ای ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم رباط سرپوشی (1388)، "نمایش های ماتریسی مثلثی توسیع های یک حلقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پری پناهی (1388)، "زیرگروههای به طور مرکزی بزرگ در p-گروههای متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی صفرسازهای شبه حلقه های اریب 1385/2/3 5 ماه خاتمه يافته
رابطه بین حلقه های مک کوی و حلقه های نیم جابجایی 1388/4/27 3.5 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبهنظریه حلقه های 2جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهمطالعهمبانی ماتریس و جبر خطی
یک‌شنبهشورای دانشگاهحضور در دفتر دانشکده شورای پژوهشی دانشگاه جبر جامع
دوشنبهنظریه حلقه های 2جلسه دانشکده و گروهحضور در دفتر دانشکدهمبانی ماتریس و جبر خطی
سه‌شنبهحضور در دفتر دانشکدهشورای تحصیلات تکمیلی دانشکده حضور در دفتر دانشکدهجبر جامع
چهارشنبهرفع اشکال دانشجویانحضور در دفتر دانشکدهحضور در دفتر دانشکدهرفع اشکال دانشجویان دکتری
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: دانشجوی محترم
در این خصوص هنوز تصمیمی گرفته نشده است
پاسخ: با سلام

دانشگاه شاهرود برای مهرماه 1393 در رشته ریاضیات مالی مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش نموده است
پاسخ: سلام دانشجوی محترم

شما به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه کن اگه امکان پذیر باشه ایشان شما را راهنمایی خواهند نمود
پاسخ: آقای قربانی

اگر منظور شما از ترکیبیات جبری استفاده از گراف در مسائل جبر است بله اینجانب هم مایلم در این زمینه دانشجو بگیرم.
پاسخ: دانشجوی محترم

من این ترم جبر 1 ارائه کرده ام اگر علاقمند هستید می توانید درس جبر 1 را بجای مبانی جبر انتخاب کنید و این درس بجای مبانی جبر برای شما ثبت خواهد شد.

موفق باشید.
پاسخ: سلام داوطلب محترم به هر رشته اي كه علاقه داري همان را انتخاب كن به عنوان و كلمه مهندسي زياد حساس نباش
پاسخ: سركار خانم فتاحي

من يك كتابي تحت عنوان آشنايي با پوچ ساز هاي چند جمله اي ها (از انتشارات دانشگاه صنعتي شاهرود) را نوشته ام اگر مايل هستيد آن را مطالعه كنيد شايد به شما كمك كند
(دانشجو - 19/4/1392، 23:22:15)
پاسخ: دانشجوي محترم

شما بايد مشكلات خوابگاه را با آقاي دكتر احسني و آقاي دكتر زيره در ميان بگذاريد مطمئن باشيد آقاي دكتر احسني رسيدگي خواهد كرد.
پاسخ: سلام

سوال شما را نمي توان به طور خلاصه جواب داد لطفاً به اتاق من مراجعه كنيد تا براي شما توضيح دهم