محمدعلی مولائی

دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت

دكتري اقتصاد

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Multimedia University, Malaysia
زمینه ها و علایق پژوهشی: توسعه اقتصادي، اقتصاد نهادی، اقتصاد مالی
عضویت در مجامع علمی: انجمن اقتصاد اسلامي ايران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفا" به CV مراجعه نمایید
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Scopus
(Update: 2023-Nov-08)
7

Citations

1

h-index

3

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

اقتصاد توسعه (1401/8/9)

دست نوشته و خلاصه مطالبی از کتاب فهم فرآیند توسعه اقتصادی

اقتصاد توسعه (1401/8/9)

دست نوشته و خلاصه مطالبی از کتاب فهم فرآیند توسعه اقتصادی

English for Students of Economics (1400/7/7)

English for Students of Economics

نظریه های توسعه اقتصادی بخش دوم (1400/7/7)

نظریه های توسعه اقتصادی بخش دوم

نظریه های توسعه اقتصادی بخش اول (1400/7/7)

نظریه های توسعه اقتصادی بخش اول

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی ارزش شناختی اقتصاد اسلامی (دکتر محمدعلی مولائی) (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی ارزش شناختی اقتصاد اسلامی (دکتر محمدعلی مولائی)

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی ارزش شناختی اقتصاد (دکتر محمدعلی مولائی) (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی ارزش شناختی اقتصاد (دکتر محمدعلی مولائی)

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی هستی شناختی اقتصاد اسلامی( دکتر محمدعلی مولائی) (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی هستی شناختی اقتصاد اسلامی( دکتر محمدعلی مولائی)

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد مبانی هستی شناختی ( دکتر محمدعلی مولائی) (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد مبانی هستی شناختی ( دکتر محمدعلی مولائی)

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی (دکتر محمدعلی مولائی). (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی (دکتر محمدعلی مولائی).

مبانی فلسفی اقتصاد مبانی معرفت شناختی اقتصاد(دکتر محمدعلی مولائی) (1400/3/24)

مبانی فلسفی اقتصاد مبانی معرفت شناختی اقتصاد(دکتر محمدعلی مولائی)

مبانی فلسفی و روش شناشی اقتصاد فصل یک (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناشی اقتصاد فصل یک ( مدرس: محمدعلی مولائی)

برخی از سوالات درس اقتصاد توسعه از کتاب فهم فرایند تحول اقتصادی نوشته داگلاس نورث (1399/9/10)

برخی از سوالات درس اقتصاد توسعه از کتاب فهم فرایند تحول اقتصادی نوشته داگلاس نورث این سوالات در هنگام مطالعه کتاب میتواند در فهم مطالب راهگشا باشد

خرد 1 (1399/8/30)

کلیات اصول علم اقتصاد (فصل اول)

خرد 5 (1399/8/30)

خرد 3 (1399/8/30)

خرد 2 (1399/8/30)

خرد 7 (1399/8/20)

خرد 6 (1399/8/20)

خرد 4 (1399/8/20)

فایل صوتی حسابدای ملی (قسمت اول) (1399/2/1)

این فایل مربوط به اسلایدهای شماه 3 اقتصاد کلان میباشد که در تابلو اعلانات بارگذاری شده است

Investment Management (1392/11/20)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 51
فاطمه زمانی (1402)، " تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر نحوه مدیریت مالی خانوار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا جنتی زاده (1401)، "بررسی تاثیرگذاری نظریه چشم انداز بر نقش ریسک ویژه سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن لطفی [استاد/ اساتید مشاور]
وحید جعفری (1400)، "ارزیابی تأثیر دانش مالی و عوامل شخصیتی بر تصمیمات مالی سرمایه‌گذاران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه قربان تقی (1400)، "تاثیر شمول مالی بر رشد اقتصادی در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد میرباقری جم [استاد/ اساتید مشاور]
حسین جنتی منظری (1400)، "بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بازار سهام ایران با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن لطفی [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه داستانی (1400)، " شناسایی دوره های جهش قیمت مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور]
کوثر طایی (1399)، "ارزیابی پویای عوامل نامتعارف بر رشد تولید ناخالص ملی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی [استاد/ اساتید مشاور]
حلیمه نزاهتی (1399)، "بررسی متغیرهای موثر بر تقاضای مسافرت های دریایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]،
شادی یاری هیبت (1398)، "ارزیابی شوک های حاصل ازنوسانات قیمت نفت، نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشور ایران با رویکرد تلفیقی سنجی-پویایی سیستم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی [استاد/ اساتید مشاور]
مریم احمدزاده (1397)، "تخمین تابع تقاضای سرمایه انسانی در صنایع ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پریسا محبی (1397)، "اثرات آستانه سرمایه گذاری سرمایه انسانی: آموزش و رشد اقتصاد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد میرباقری جم [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سپیده عرب (1397)، "مقایسه تاثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سلامت کشورهای عضو گروهD8"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، عاطفه مزینانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
غزاله صادقی (1396)، "بررسی رابطه بین باروری و سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در استانهای منتخب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رسول حاتمی (1395)، "پیش‌بینی تقاضای حامل های انرژی برای استان تهران با روش سیستم دینامیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منیره زمانی فر (1395)، "تبیین روابط علّی- معلولی سیستم جامع انرژی ایران رویکرد سیستم های پویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منیره احمدی (1394)، "عوامل مؤثر بر رشد صنایع مصرفی ایران (طی سال های 1380-1392)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمدجواد بابایی (1393)، "تخمین تابع مصرف مس در ایران طی سال های 1390-1370"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سحر رفیعی دهبنه (1392)، "سری های زمانی با تغییرات غیرنرمال و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ربیثا آرین (1392)، "تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بانک مسکن شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ایراندخت جامعی (1391)، "بررسی مصرف انرژی در دانشگاه صنعتی شاهرود و معرفی راهکارهای بهینه سازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سیدمجید هاشمیان [استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
نقش عنصر اخلاق در دوره هاي دانشگاهي 1388/3/20 ماه خاتمه يافته
شبیه سازی تعادل بازار برق با رویکرد پویایی سیستمی و بهینه یابی 1388/12/22 8 ماه خاتمه يافته
بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تولید در بخش صنعت ایران-رویکرد داده های تابلویی پویا 1392/1/5 16 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبها
یک‌شنبهصول علم اقتصادزبان تخصصی
دوشنبهاصول علم اقتصادکلیات اقتصاد
سه‌شنبهکلیات اقتصاد زوج توسعه اقتصادی فرداقتصاد توسعه /
چهارشنبهتوسعه اقتصادیاقتصاد توسعه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ