محمدعلی مولائی

دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت

دكتري اقتصاد

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Multimedia University, Malaysia
زمینه ها و علایق پژوهشی: توسعه اقتصادي، مدیریت سرمایه گذاری
عضویت در مجامع علمی: انجمن اقتصاد اسلامي ايران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفا" به CV مراجعه نمایید

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

فایل صوتی حسابدای ملی (قسمت اول) (1399/2/1)

این فایل مربوط به اسلایدهای شماه 3 اقتصاد کلان میباشد که در تابلو اعلانات بارگذاری شده است

خرد 7 (1395/1/30)

خرد 6 (1395/1/30)

خرد 5 (1395/1/30)

خرد 4 (1395/1/30)

خرد 3 (1395/1/30)

خرد 2 (1395/1/30)

Investment Management (1392/11/20)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 40
شادی یاری هیبت (1398)، "ارزیابی شوک های حاصل ازنوسانات قیمت نفت، نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشور ایران با رویکرد تلفیقی سنجی-پویایی سیستم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم احمدزاده (1397)، "تخمین تابع تقاضای سرمایه انسانی در صنایع ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی[استاد/ اساتید مشاور]
مانا عزیزی (1397)، "طراحی و پیاده سازی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری با بهره گیری از متغیر های مالی و روش رگرسیون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری[استاد/ اساتید مشاور]
پریسا محبی (1397)، "اثرات آستانه سرمایه گذاری سرمایه انسانی: آموزش و رشد اقتصاد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد/ اساتید مشاور]
سپیده عرب (1397)، "مقایسه تاثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سلامت کشورهای عضو گروهD8"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، عاطفه مزینانی[استاد/ اساتید مشاور]
غزاله صادقی (1396)، "بررسی رابطه بین باروری و سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در استانهای منتخب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا مختاری (1396)، "بهینه یابی چند هدفه گسترش نیروگاه ها با رویکرد ترکیبی برنامه ریزی ریاضی - پویایی سیستمی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی غیاثی، حسین رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه ایروانی (1395)، "بررسی رابطه بین وضع مالکیت و ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پالایشگاهی ایران(طی دوره 92-1380)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی[استاد/ اساتید مشاور]
آزیتا طاهری (1395)، "بررسی تأثیر خصوصی بودن بنگاه ها بر میزان تبلیغات در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (طی سال‌های 92-1382)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
رسول حاتمی (1395)، "پیش‌بینی تقاضای حامل های انرژی برای استان تهران با روش سیستم دینامیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضائی[استاد/ اساتید مشاور]
منیره زمانی فر (1395)، "تبیین روابط علّی- معلولی سیستم جامع انرژی ایران رویکرد سیستم های پویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
علی مومنی زارع (1395)، "ارزیابی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداخت ها: رویکرد پویایی سیستمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه قهرمانی (1395)، "ارزیابی اثرات تعدیل قیمت حامل های انرژی بر مدیریت سرمایه گذاری بخش انرژی (رویکرد سیستم دینامیک)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
سیده نفیسه اکبری (1395)، "بررسی تأثیر هزینه های تبلیغاتی بر ارزش افزوده صنایع منتخب ایران با رویکرد غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
علی پارسنگ فاراب (1394)، "اثر ساختار بازار بر صادرات شرکت های دارویی و غذایی عضو بورس تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا سادات رضوی فردوئی (1394)، "بررسی تأثیر نوآوری و بهره وری نیروی کار بر دستمزد نیروی کار در صنایع با تکنولوژی بالای ایران (1374-1390)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه فیروزی (1394)، "بررسی رفتار توده وار فردی و نهادی و تاثیر آن بر بازده سهام با استفاده از مدل LSV اصلاح شده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
منیره احمدی (1394)، "عوامل مؤثر بر رشد صنایع مصرفی ایران (طی سال های 1380-1392)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد کرامتی (1394)، "بررسی تاثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی موادغذایی و آشامیدنی عضو بورس اوراق بهادار تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی[استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه حلاجی (1394)، "تحلیل مسیر بحرانی فعالیت‌ها در شرایط عدم اطمینان با اطلاعات خاکستری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدجواد بابایی (1393)، "تخمین تابع مصرف مس در ایران طی سال های 1390-1370"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی[استاد/ اساتید مشاور]
علی ایروانی (1393)، "تدوین استراتژی برون سپاری در بازه های زمانی بر اساس تصمیم گیری گروهی (مطالعه موردی: شرکت لوازم خانگی ایران شرق)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا شیخ[استاد/ اساتید مشاور]
سحر رفیعی دهبنه (1392)، "سری های زمانی با تغییرات غیرنرمال و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
ربیثا آرین (1392)، "تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بانک مسکن شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن کاظمی (1392)، "تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک در پیش بینی بازده سهام مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری[استاد/ اساتید مشاور]
ایراندخت جامعی (1391)، "بررسی مصرف انرژی در دانشگاه صنعتی شاهرود و معرفی راهکارهای بهینه سازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سیدمجید هاشمیان[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
آرمان فلاحتی (1391)، "واکاوی گرایشات و رفتار مالی افراد در فرایندهای سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه روزمره؛ با تمرکز بر جوامع ایرانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری[استاد/ اساتید مشاور]
امید افراسیابی (1391)، " بررسی تاثیرعوامل محیطی و سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرتضی ناظمی (1390)، "شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب خودروی سواری با استفاده از اصول طراحی مبتنی بر بدیهیات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا شیخ[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
ساناز حیدری (1390)، "بررسی رابطه بین تجربه مشتری و وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان توسط مشتریان محصولات شرکت سامسونگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا شیخ[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
اعظم قهقائی (1390)، "عوامل موثر بر شرکت جستن افراد در تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در سایت های شبکه های اجتماعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا شیخ[استاد/ اساتید مشاور]
وحید نقابی (1390)، "رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد در شرکتهای تولیدی و بازرگانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
نقش عنصر اخلاق در دوره هاي دانشگاهي 1388/3/20 ماه خاتمه يافته
شبیه سازی تعادل بازار برق با رویکرد پویایی سیستمی و بهینه یابی 1388/12/22 8 ماه خاتمه يافته
بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تولید در بخش صنعت ایران-رویکرد داده های تابلویی پویا 1392/1/5 16 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبها
یک‌شنبهکلیات اقتصاد
دوشنبهکلیات اقتصاداقتصاد توسعه فرد
سه‌شنبهکلیات اقتصاد زوج توسعه اقتصادی فرداقتصاد توسعه / هیئت جذبکلیات اقتصاد فرد
چهارشنبهتوسعه اقتصادیاصول علم اقتصاد
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ