محمدعلی مولائی

دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت

دكتري اقتصاد

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Multimedia University, Malaysia
زمینه ها و علایق پژوهشی: توسعه اقتصادي، اقتصاد نهادی، اقتصاد مالی
عضویت در مجامع علمی: انجمن اقتصاد اسلامي ايران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفا" به CV مراجعه نمایید

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

English for Students of Economics (1400/7/7)

English for Students of Economics

نظریه های توسعه اقتصادی بخش دوم (1400/7/7)

نظریه های توسعه اقتصادی بخش دوم

نظریه های توسعه اقتصادی بخش اول (1400/7/7)

نظریه های توسعه اقتصادی بخش اول

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی ارزش شناختی اقتصاد اسلامی (دکتر محمدعلی مولائی) (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی ارزش شناختی اقتصاد اسلامی (دکتر محمدعلی مولائی)

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی ارزش شناختی اقتصاد (دکتر محمدعلی مولائی) (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی ارزش شناختی اقتصاد (دکتر محمدعلی مولائی)

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی هستی شناختی اقتصاد اسلامی( دکتر محمدعلی مولائی) (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناختی اقتصاد مبانی هستی شناختی اقتصاد اسلامی( دکتر محمدعلی مولائی)

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد مبانی هستی شناختی ( دکتر محمدعلی مولائی) (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد مبانی هستی شناختی ( دکتر محمدعلی مولائی)

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی (دکتر محمدعلی مولائی). (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی (دکتر محمدعلی مولائی).

مبانی فلسفی اقتصاد مبانی معرفت شناختی اقتصاد(دکتر محمدعلی مولائی) (1400/3/24)

مبانی فلسفی اقتصاد مبانی معرفت شناختی اقتصاد(دکتر محمدعلی مولائی)

مبانی فلسفی و روش شناشی اقتصاد فصل یک (1400/3/24)

مبانی فلسفی و روش شناشی اقتصاد فصل یک ( مدرس: محمدعلی مولائی)

برخی از سوالات درس اقتصاد توسعه از کتاب فهم فرایند تحول اقتصادی نوشته داگلاس نورث (1399/9/10)

برخی از سوالات درس اقتصاد توسعه از کتاب فهم فرایند تحول اقتصادی نوشته داگلاس نورث این سوالات در هنگام مطالعه کتاب میتواند در فهم مطالب راهگشا باشد

خرد 1 (1399/8/30)

کلیات اصول علم اقتصاد (فصل اول)

خرد 5 (1399/8/30)

خرد 3 (1399/8/30)

خرد 2 (1399/8/30)

خرد 7 (1399/8/20)

خرد 6 (1399/8/20)

خرد 4 (1399/8/20)

فایل صوتی حسابدای ملی (قسمت اول) (1399/2/1)

این فایل مربوط به اسلایدهای شماه 3 اقتصاد کلان میباشد که در تابلو اعلانات بارگذاری شده است

Investment Management (1392/11/20)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 44
وحید جعفری (1400)، "ارزیابی تأثیر دانش مالی و عوامل شخصیتی بر تصمیمات مالی سرمایه‌گذاران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید مشاور]
کوثر طایی (1399)، "ارزیابی پویای عوامل نامتعارف بر رشد تولید ناخالص ملی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی [استاد/ اساتید مشاور]
حلیمه نزاهتی (1399)، "بررسی متغیرهای موثر بر تقاضای مسافرت های دریایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]،
شادی یاری هیبت (1398)، "ارزیابی شوک های حاصل ازنوسانات قیمت نفت، نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشور ایران با رویکرد تلفیقی سنجی-پویایی سیستم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی [استاد/ اساتید مشاور]
مریم احمدزاده (1397)، "تخمین تابع تقاضای سرمایه انسانی در صنایع ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور]
مانا عزیزی (1397)، "طراحی و پیاده سازی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری با بهره گیری از متغیر های مالی و روش رگرسیون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری [استاد/ اساتید مشاور]
پریسا محبی (1397)، "اثرات آستانه سرمایه گذاری سرمایه انسانی: آموزش و رشد اقتصاد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد میرباقری جم [استاد/ اساتید مشاور]
سپیده عرب (1397)، "مقایسه تاثیر مخارج بهداشت عمومی و خصوصی بر روی وضعیت سلامت کشورهای عضو گروهD8"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، عاطفه مزینانی [استاد/ اساتید مشاور]
غزاله صادقی (1396)، "بررسی رابطه بین باروری و سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در استانهای منتخب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رسول حاتمی (1395)، "پیش‌بینی تقاضای حامل های انرژی برای استان تهران با روش سیستم دینامیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منیره زمانی فر (1395)، "تبیین روابط علّی- معلولی سیستم جامع انرژی ایران رویکرد سیستم های پویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منیره احمدی (1394)، "عوامل مؤثر بر رشد صنایع مصرفی ایران (طی سال های 1380-1392)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمدجواد بابایی (1393)، "تخمین تابع مصرف مس در ایران طی سال های 1390-1370"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سحر رفیعی دهبنه (1392)، "سری های زمانی با تغییرات غیرنرمال و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ربیثا آرین (1392)، "تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بانک مسکن شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ایراندخت جامعی (1391)، "بررسی مصرف انرژی در دانشگاه صنعتی شاهرود و معرفی راهکارهای بهینه سازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سیدمجید هاشمیان [استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
نقش عنصر اخلاق در دوره هاي دانشگاهي 1388/3/20 ماه خاتمه يافته
شبیه سازی تعادل بازار برق با رویکرد پویایی سیستمی و بهینه یابی 1388/12/22 8 ماه خاتمه يافته
بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تولید در بخش صنعت ایران-رویکرد داده های تابلویی پویا 1392/1/5 16 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبها
یک‌شنبهصول علم اقتصادزبان تخصصی
دوشنبهاصول علم اقتصادکلیات اقتصاد
سه‌شنبهکلیات اقتصاد زوج توسعه اقتصادی فرداقتصاد توسعه /
چهارشنبهتوسعه اقتصادیاقتصاد توسعه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ