پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رقیه خدادادی طاقانکی [پدیدآور اصلی]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]، سعیده فردوسی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به تأثیر احساس بر زندگی انسان و اهمیت شناسایی آن‌ تابه‌حال روش‌های بسیاری در حوزه زمان و فرکانس برای کلاسه‌بندی احساس ارائه‌شده‌اند. در این پایان‌نامه از چهار روش مختلف برای استخراج ویژگی‌های مربوط به احساس از سیگنال الکتروانسفالوگرام استفاده نموده‌ و بر پایگاه داده DEAP اعمال کرده‌ایم. اولین روش استخراج ویژگی تحلیل موجکی با عنوان DTCWPT است که در مقاله‌ای بر پایگاه داده DEAP اعمال‌شده بود. ما مجدداً این تحلیل را انجام دادیم تا نتایج خود را با نتایج به‌دست‌آمده در مقاله مقایسه کنیم. در دومین روش برای بهبود نتایج خود از کار در حوزه فرکانس خارج‌شده و بر روی ویژگی‌های زمانی سیگنال EEG متمرکزشده‌ایم. به همین منظور از روش CSP برای استخراج ویژگی‌های جدید استفاده نموده و این روش را بر سیگنال‌ها اعمال کرده‌ایم. روش سومی که برای استخراج ویژگی از داده های مربوط به سیگنال EEG به‌کاربرده‌ایم روش KNMF است. این روش را بر ویژگی‌های فرکانسی زمانی به‌دست‌آمده از روش DTCWPT اعمال کرده و ویژگی‌های جدیدی تولید کرده‌ایم و در نهایت به عنوان روش چهارم الگوریتم KSVD نیز بر داده‌ها اعمال‌شده است. در بین روش‌های اعمال‌شده روش‌های KNMF و KSVD، فرآیند بسیار کند و زمان بری دارند. در این میان روش CSP در مقایسه با سایر روش ها با سرعت بالاتری انجام می‌شود و با داشتن تعداد کمی از ویژگی‌ها نرخ قابل قبولی دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شناسایی احساس #سیگنال EEG #تبدیل DTCWPT #تحلیل CSP #الگوریتم KNMF #الگوریتم KSVD

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)