پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد جوادی [پدیدآور اصلی]، هادی گرایلو[استاد راهنما]
چکیده: جستجوی کلید واژه در گفتار، یکی از شاخه های پردازش گفتار می باشد که در کاربردهای امنیتی و سیستم هایی که نیاز به ارتباط برقرار کردن با انسان از طریق گفتار دارند کاربرد زیادی دارد. اگر چه در مقالات مختلف بررسی هایی در مورد سیستم های جستجوی کلید واژه انجام شده است اما معمولا این بررسی ها در زمینه بهبود درصد شناسایی کلمات در گفتار و بهبود کارایی سیستم بوده است و معمولا کمتر از منظر پیاده سازی سخت افزاری به این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش تمرکز بر روی پیاده سازی سخت افزاری این روش و بررسی روش هایی می باشد که می تواند پیاده سازی سخت افزاری را تسهیل کند. پس از بررسی های انجام شده، روش های طیفی زمان کوتاه انتخاب شده و به صورت خاص از میان این دسته از روش های استخراج ویژگی، روش های MFCC و LPCC برای پیاده سازی سخت افزاری انتخاب شده اند. برای مدل کردن کلمات از مدل مخفی مارکوف استفاده شده است. نتایج آزمایشات در محیط نرم افزار Matlab نشان دادند که روش استخراج ویژگی MFCC نسبت به روش استخراج ویژگی LPCC نتایج بهتری به دست می دهد. سیستم جستجوی کلید واژه به دو صورت سیستم های بر مبنای جستجو در گفتار گسسته و سیستم های بر مبنای جستجو در گفتار پیوسته شبیه سازی شد. هنگامی که از پایگاه داده ساخته شده جهت جستجوی اعداد به صورت گسسته استفاده شد، حداکثر میانگین درصد شناسایی کلمات 93/33 به دست آمد. نتیجه به دست آمده برای سیستم جستجوی کلمات در گفتار گسسته برای زمانی که نمونه های آموزش از گفتار پیوسته استخراج شده، برابر با 81/58 به دست آمد که نسبت به حالتی که پایگاه داده برای سیستم های جستجو در گفتار گسسته طراحی شده است کمتر می باشد. حداکثر میانگین درصد شناسایی کلمات در گفتار پیوسته، زمانی که برای آموزش کلمات از نمونه های استخراج شده در جملات پیوسته استفاده شد، برابر با 70/66 به دست آمد. در نهایت درصد شناسایی برای پیاده سازی سخت افزاری سیستم جستجوی کلمات در گفتار گسسته 70/36 به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جستجوی کلید واژه #MFCC #LPCC #مدل مخفی مارکوف #پردازنده سیگنال TMS320C5509A

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)