پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
رضا صوفی نوقابی [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]
چکیده: چکیده امروزه با توجه به افزایش تقاضای انرژی و مشکلات فراوان سوخت‌های فسیلی یکی از بهترین جایگزین‌های معرفی‌شده سیستم های خورشیدی فتوولتاییک می‌باشند. مزیت‌های متعدد سیستم های فتوولتاییک سبب شده است تا این سیستم‌ها موردتوجه پژوهشگران قرار گیرند و با سرعت در مسیر توسعه حرکت کنند. در اکثر پژوهش‌ها محققین به دنبال راه‌هایی جهت بهبود کارایی و توان خروجی دستگاه‌های فتوولتاییک می‌باشند. در این مطالعه یک سیستم خورشیدی شامل پنل فتوولتاییک مجهز به متمرکز کننده سهموی مرکب با نسبت تمرکز 3 طراحی‌شده است تا بتوان به‌وسیله آن توان خروجی پنل خورشیدی را افزایش داد. تحقیقات پیشین نشان داده است که استفاده از متمرکز کننده‌های خورشیدی به دلیل افزایش تابش بر روی پنل های فتوولتاییک سبب افزایش دما می‌شود و وجود یک سیستم خنک کاری برای این پنلها ضرورت پیدا می‌کند. به همین دلیل در این مطالعه از مواد تغییر فاز دهنده جهت کنترل و کاهش دمای پنل استفاده‌شده است. همچنین جهت استفاده از حرارت ذخیره‌شده در مواد تغییر فاز دهنده از مولدهای ترموالکتریک جهت تولید الکتریسیته مازاد استفاده‌شده است. پس از طراحی متمرکز کننده و ساخت این سیستم ،آزمایش‌هایی در دو فصل زمستان و بهار در شهر شاهرود انجام‌شده است. پارامترهای مختلفی ازجمله توان خروجی و دمای پنل سیستم در مقایسه با پنل خورشیدی ساده در شرایط محیطی یکسان اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد سیستم آزمایشگاهی ساخته‌شده می‌تواند در حالت ماکزیمم تابش سبب افزایش 3/111 درصدی توان خروجی در فصل بهار و افزایش 65/85 درصدی در فصل زمستان نسبت به یک پنل خورشیدی ساده شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سیستم های فتوولتاییک #متمرکز کننده سهموی مرکب #خنک کاری #مواد تغییر فاز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)