پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سیدعلیرضا عباسیان حسینی [پدیدآور اصلی]، سعیده فردوسی[استاد راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد مشاور]
چکیده: بیماری اسکلروز جانبی آمیتروفیک (ALS) یک بیماری است که باعث انحطاط سیستم عصبی می شود. بطوریکه بیمار به مرور زمان توانایی حرکتی و تکلّم خود را از دست می دهد. در مراحل پیشرفته تر، حتی ممکن است این بیماری بر کنترل حرکت چشم بیمار نیز اثر بگذارد و اصطلاحی که در این حالت به فرد بیمار داده می شود، سندروم قفل شدگی کامل است. خوشبختانه این بیماری بر مغز افراد بیمار تأثیر نمی گذارد. درنتیجه تنها راه کمک به این افراد، فراهم کردن سیستمی است که بیمار بتواند از طریق مغز با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار کند. سیستم واسط مغز-رایانه (BCI) این ارتباط را فراهم می کند. یکی از مهم ترین روش های مورد استفاده در سیستم های BCI، مؤلّفه های سیگنال الکتروانسفالوگرام (EEG) هستند که در اثر پاسخ مغز به رخداد تحریکات بصری، شناختی و حسی به وجود می آیند. P300 که یکی از انواع ERP است، در واسط های مختلفی از جمله واسط P300Speller مبتنی بر توجه آشکار و GeoSpell مبتنی بر توجه پنهان استفاده می-شود. این واسط ها نیاز به آموزش زیادی به کاربر ندارند در نتیجه در بهبود کیفیت زندگی معلولان بسیار کاربردی هستند. در این تحقیق، روش های مختلفی مبتنی بر فیلترهای فرکانس گزین، آنالیز مؤلفه های مستقل (ICA) ، مرجع میانگین مشترک بمنظور بهبود ویژگی های پتانسیل برانگیخته P300 استفاده شده-است. این روش ها به تنهایی و یا بصورت ترکیبی برای پردازش داده های ثبت شده تحت دو پروتکل P300Speller و GeoSpell استفاده شدند. پس از پردازش داده ها توسط روش های فوق، از تکنیک متوسط گیری همزمان برای استخراج P300 استفاده شد. پس از محاسبه ی P300، از تست های آماری برای مقایسه P300 استخراج شده در داده دو پروتکل P300Speller و GeoSpell استفاده شد . نتایح حاکی از آن بود که حتی با توجه به تفاوت ساختاری این دو پارادایم، این دو پارادایم تفاوت معناداری نسبت به هم ندارند و روش GeoSpell که مختص بیماران مبتلا به سندروم قفل شدگی کامل است نیز می تواند بطور مؤثری P300 را تولید کند. همچنین پس از آشکارسازی مؤلفه های P300 و مقایسه ی آن با مقاله مرجع، مشاهده شد که در واسط GeoSpell تأخیر زمانی و میزان دامنه به ترتیب برابر 378.23 میلی ثانیه و 22.007 میکروولت بود که نسبت به مقاله مرجع با تأخیر زمانی 453.68 میلی ثانیه و میزان دامنه حدود 1.8 میکروولت، عملکرد بهتری داشت. در واسط P300Speller نیز تأخیر زمانی و میزان دامنه به ترتیب برابر 346.95 میلی ثانیه و 25.93 میکروولت بود که این واسط نیز نسبت به مقاله مرجع با تأخیر زمانی 366.76 میلی ثانیه و میزان دامنه حدود 2.5 میکروولت، عملکرد بهتری داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسکلروز جانبی آمیتروفیک (ALS) #واسط های مغز-رایانه (BCI) #پتانسیل برانگیخته وابسته به رخداد (ERP) #P300 #پارادایم P300Speller #پارادایم GeoSpell #آزمون T-test

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)