پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سمیرا رجب لو [پدیدآور اصلی]، علی اکبر پویان[استاد راهنما]، محسن رضوانی[استاد مشاور]
چکیده: شبکه بین خودرویی امروزه به عنوان طرحی نوین برای برقراری ایمنی، مدیریت ترافیک و کاربردهای رفاهی برای رانندگان و مسافران در جاده مطرح شده است. ارتباطات خودروها در این شبکه به دو صورت خودور به خودرو و خودرو به زیرساخت می باشد. در این ارتباطات، پیام های حاوی رخدادهای مهم در مورد جاده ارسال می گردند. ارتباطات بی سیم در این شبکه ها منجر به ایجاد چالش هایی از جمله اطلاعات نادرست، تغییر و ارسال مجدد پیام های منتشرشده در شبکه، جعل هویت و انکار سرویس توزیع شده (DDOS) می شود . یکی از تهدیدات امنیتی در شبکه های خودرویی، حمله DDOS است و هدف آن، مشغول نمودن واحد کنار جاده و غیرقابل دسترس نمودن آن برای خودروهای مجاز است. از طرفی، شماری از وسایل نقلیه در جاده ها دارای منابع محاسباتی هستند و می توانند به عنوان یک منبع بهره‎برداری نشده استفاده شوند بنابراین، مفهوم محاسبات ابری برای وسایل نقلیه مطرح شد. برای استفاده از تکنولوژی ابر در شبکه های خودرویی نیازمند به کارگیری یک زیرساخت (بستر) به عنوان سرویس می باشیم تا مدیریت شبکه را متمرکز و در برابر حملات ایمن سازد. در این پایان نامه، از شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN)، جهت طراحی مدل هوشمند امن برای وسایل نقلیه استفاده شده است. یکی از چالش های امنیتی شبکه های خودرویی مبتنی بر SDN، در دسترس بودن کنترل کننده است. در این پایان نامه، برای رفع نیاز امنیتی در دسترس بودن کنترل-کننده، حمله DDOS بررسی شده است. با اعمال ترافیک مجاز و حمله به شبکه های خودرویی مبتنی بر SDN و براساس معیار آنتروپی و ویژگی های ترافیک، الگوی رفتار شبکه مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این پژوهش وفقی‎سازی الگوریتم بهبودیافته با رفتار شبکه توسط ویژگی های ترافیک، یک مدل پویا برای تشخیص حمله DDOS بدست آمده است که در آن نرخ تشخیص حمله دارای رشد 65.61 % است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه های بین خودرویی موردی #محاسبات ابری #حمله انکار سرویس (DDOS) #شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN) #آنتروپی #ویژگی های ترافیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)