علیرضا الفی

استاد دانشکده مهندسی برق

دکتری مهندسی برق کنترل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: تئوری کنترل- سیستم های تاخیردار- بهینه سازی و الگوریتمهای تکاملی- سیستمهای مرتبه کسری
عضویت در مجامع علمی: IEEE Senior Member ، عضو انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: مهندسی برق- کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد و دکتری: مهندسی برق- کنترل از دانشگاه علم و صنعت ایران، عنوان پروژه کارشناسی ارشد: کنترل فازی سیستم چهارچرخ فرمان خودرو، عنوان رساله دکتری: ساختار جدید کنترلی برای سیستم های حرکتی از راه دور تطابقی با اغتشاش در زمان تاخیر کانال ارتباطی

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 42
علی قصاب سه دهی (1399)، "طراحی و ساخت کنترل کننده ساختار ثابت مقاوم برای مبدل DC-DC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
حمزه انصاری (1399)، "طراحی کنترل کننده مقاوم با استفاده از مدولاسیون پهنای پالس"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
پریسا رمضانی مجد (1398)، "تشخیص بیماری روماتیسم قلبی عروقی تاکایاسو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز [استاد/ اساتید مشاور]
لیلا محمدی (1398)، "طراحی ساختار کنترلی مقاوم سیستم های حرکتی از راه دور در حضور زمان تاخیر "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، بین ژو [استاد/ اساتید مشاور]
سید جواد طالبی (1397)، "طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه شده برای بازوی مصنوعی ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی طاهری (1397)، "طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه شده برای هواپیمای نشست و برخاست عمودی کوتاه (STOVL) معلق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
سعید کاکولوند (1397)، "کنترل کننده ی مود لغزشی مرتبه بالا مبتنی بر رویتگر برای سیستم تعلیق فعال خودرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
سید حامد هاشمی (1396)، "طراحی بهینه برای ره‌گیری هدف با استفاده از اندازه‌گیری سمت و فرکانس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
علی مهرجویان (1396)، "طراحی معیار مناسب برای مسأله رهگیری با استفاده از اندازه‌گیری تنها سمت در حالت سه‌بعدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی ابراهیمی مقدم (1396)، "طراحی کنترل‌کننده ساختار ثابت بهینه برای اینورترهای چندسطحی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
عصمت سادات علویان شهری (1396)، " تحلیل پایداری سیستم های خطی مرتبه کسری با المان اشباع"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، تنزیو ماچادو [استاد/ اساتید مشاور]
آرزو الهی (1396)، "تحلیل پایداری مقاوم زمان محدود H_∞ برای سیستم کنترل شبکه گسسته با تاخیر تصادفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]،
سینا مهدی پور پیربازاری (1396)، "بهبود شناسایی و کنترل سرعت موتور DC با مدل مرتبه کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور]
پریسا مجاب (1395)، "کنترل سیستم های عملیات از راه دور دو طرفه با پیش بین اسمیت بهبود یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منصوره پیوندی (1393)، "کنترلکننده ازدحام تناسبی انتگرالی مشتقی مقاوم شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
طاهره حیدری نیاز (1393)، "طراحی کنترل‌کننده H_∞ مقاوم برای شبکه داده با نامعینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حمید شکری قلعه (1392)، "ردیابی بهینه‌ی موقعیت سیستم‌های کارکرد از راه دور دوطرفه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن ملکی دولت سرا (1392)، "جایابی پست های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم های اکتشافی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید وحید قوشخانه ای (1391)، "کنترل پیش‌بین سیستم‌های حرکتی از راه دور "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امین اله دهقان (1391)، "شناسایی و کنترل هوشمند توربین آبی ارتفاع متوسط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رامین موحد اصل (1390)، "طراحی و شبیه سازی کنترل کننده های مقاوم QFT دیجیتال روی سیستم کشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عرفان مهم کار خیراندیش (1390)، "کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو به روش مد لغزشی ترمینال فازی (FTSMC)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد حسین خلفباغی (1389)، "شبیه سازی و طراحی کنترل کننده های مقاوم H & H2 روی سیستم ربات دو بازو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.