آخرین بروزرسانی: 1403/2/10

کانال‌ اطلاع‌رسانی مدیریت انجمن‌های علمی دانشجویی در پیام‌رسان ایتا: @anjoman_sut

پست الکترونیکی مدیریت: kbitaghsir@gmail.com

پست الکترونیکی کارشناس: h.younesi.2@gmail.com

تلفکس: 023-32394200

تلفن: 023-32392204 الی 9 داخلی 2464