آخرین بروزرسانی: 1402/7/4

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1378 تاسیس شدند. این انجمن‌ها مکانی برای پرورش استعدادهای علمی، مدیریتی، تقویت نشاط علمی و اجرای برنامه‌های تکمیلی همسو با آموزش‌های دانشگاهی است. در حال حاضر 21 انجمن علمی دانشجویی در این دانشگاه وجود دارد که با مدیریتی مستقل زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مشغول فعالیت هستند.

نتیجه اعتماد به دانشجویان و زمینه‌سازی برای شکوفا شدن استعدادهای آنها، بر جای ماندن آثاری ارزشمند در زمینه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی است. به طور کلی فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی این دانشگاه در چند بخش کلی سازماندهی می‌شود:

1-  برگزاری کارگاه‌ها  و دوره‌های آموزشی متنوع

2-  برگزاری سمینار، همایش، سخنرانی و نشست علمی رشته‌ای، دانشکدهای، دانشگاهی، منطقه‌اي، ملی و بین المللی

3-  برگزاری مسابقات رشته‌ای، دانشکدهای، دانشگاهی، منطقه‌اي، ملی و بین المللی

4-  انتشار و چاپ نشریات علمی تخصصی

5-  برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی

6-  بازدید از مراکز علمی و صنعتی

7-  کمک به دانشجویان داوطلب فعالیت در انجمن‌های علمی دانشجویی جهت آشنایی بیشتر با مفاهیمی چون: کار گروهی، مدیریت زمان، ارتباطات سازمانی و اجتماعی، قبول شکست و  ...

8- تشکیل کارگروه‌های علمی و انجام فعالیت‌های پژوهشی گروهی در راستای حل چالش‌های موجود در جامعه و صنعت

9- کمک به دانشکده در برگزاری جلسات معارفه، پرسخ و پاسخ، فارغ التحصیلي و غیره

10- سایر فعالیت‌های علمی

این مدیريت امیدوار است در سایه الطاف الهی و همراهی دانشجویان، اساتید و مسئولان بتواند گامی مؤثرتر از پیش در راستای دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای این گروه بزرگ دانشجویی بردارد. انشاا...