فرم بسندگی زبان - دانشجویان دکتری (1402/6/14)

فرم مربوط به بسندگی زبان

راهنماي تایید گزارش پیشرفت تحصیلی در سامانه گلستان(ویژه اساتید) (1402/4/20)

راهنماي تایید گزارش پیشرفت تحصیلی در سامانه گلستان(ویژه اساتید)

راهنماي ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی در سامانه گلستان(ویژه دانشجویان) (1402/4/20)

راهنماي ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی در سامانه گلستان(ویژه دانشجویان)

نحوه صحيح افليشن تربیت بدنی (1402/2/24)

فارسي: گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود، ايران

فرمهاي جديد پروپوزال (تقاضا محور) (1401/12/9)

فرم هاي پروپوزال اصلاح شده براي لحاظ نمودن پارساهاي تقاضا محور كه در جلسه شماره 189 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مطرح و به تصويب رسيده است.

نمونه اطلاعیه جلسه دفاع (1401/12/6)

فرم اطلاعیه دفاع که باید حداقل دو روز قبل از جلسه دفاع باید در دانشکده نصب گردد.

شيوه نامه جديد كارشناسي ارشد 1401 (1401/9/20)

آخرین نسخه شيوه نامه جديد كارشناسي ارشد مصوب آبان ماه 1401

فرمهای ارزشیابی پایان نامه ارشد-نهایی.با کامنت (1401/1/27)

فرمهای ارزشیابی پایان نامه ارشد-نهایی.با کامنت

فرمهاي جديد پروپوزال (تقاضا محور) (1400/9/6)

فرمهاي جديد پروپوزال (تقاضا محور)

فرم های ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد جدید (1400/2/1)

فرم های ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد جدید مصوب1399

فرم های ارزشیابی رساله دکتری جدید (1400/2/1)

فرم های ارزشیابی رساله دکتری جدید نهایی مصوب1399

فرم تعیین استاد راهنما (1399/9/1)

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی، می بایستی تا 15 آذر ماه نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمایند، لذا بر اساس اولویت از بین اساتید ذیل اولویت اول تا پنجم خود را انتخاب و به گروه ارسال نمایند.

ویدئو آموزشی آزمون های تربیت بدنی و ورزش 1 (1399/6/10)

ویدئو آموزشی آزمون های تربیت بدنی و ورزش 1

آزمون های تربیت بدنی و ورزش دختران1 (1399/6/10)

مواد امتحانی تربیت بدنی و ورزش دختران1

آزمون های تربیت بدنی و ورزش پسران 1 (1399/6/10)

مواد امتحان عملی تربیت بدنی و ورزش پسران 1

جزوه تربیت بدنی و ورزش 1 (1399/6/10)

منبع امتحان تربیت بدنی و ورزش 1 تاریخ امتحان 23 شهریور ساعت 11 صبح از طریق سامانه امتحانات

اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد ترم 2 به بالا در خصو اخذ درس سمینار 1 و 2 (1396/6/21)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم 2 به بالا

فرم گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان کارشناسی ارشد (1396/6/19)

کلیه دانشجویان ارشد که بالاتر از ترم 4 می باشند می بایست فرم مربوطه را تکمیل و به آموزش تحویل نمایند تا مجوز ثبت نام فعال گردد.

امکانات آزمایشگاهی دانشکده تربیت بدنی (1394/1/22)

شرح مختصر امکانات موجود در آزمایشگاههای دانشکده