اخبار و رويدادها: درگذشت پدر بزرگوار همکار عزیزمان آقای دکتر رامین ذاکری

درگذشت پدر بزرگوار همکار عزیزمان آقای دکتر رامین ذاکری
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹- ۰۶:۵۹:۲۷با خبر شدیم جناب آقای دکتر رامین ذاکری در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.

با خبر شدیم جناب آقای دکتر رامین ذاکری در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند. بدینوسیله این ضایعه اسفناک را خدمت دکتر ذاکری و خانواده محترم شان تسلیت عرض نموده و برای آن پدر عزیز، غفران الهی آرزومندیم.
12345