اخبار و رويدادها: درگذشت پدر بزرگوار همکار عزیزمان آقای مهندس مسعود حیدری

درگذشت پدر بزرگوار همکار عزیزمان آقای مهندس مسعود حیدری
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹- ۰۶:۵۶:۴۵با خبر شدیم جناب آقای مهندس مسعود حیدری در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند.

با خبر شدیم جناب آقای مهندس مسعود حیدری در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان به سوگ نشسته اند. بدینوسیله این ضایعه اسفناک را خدمت ایشان و خانواده محترم شان تسلیت عرض نموده و برای آن پدر عزیز، غفران الهی آرزومندیم.
12345