اخبار و رويدادها: اطلاعیه اداری ومالی(7):آگهی مناقصه عمومی واگذاری كليه امور مربوط سيستم های تاسيسات دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعیه اداری ومالی(7):آگهی مناقصه عمومی واگذاری كليه امور مربوط سيستم های تاسيسات دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹- ۰۶:۱۳:۴۸

اطلاعیه اداری ومالی(7):آگهی مناقصه عمومی واگذاری كليه امور مربوط سيستم های تاسيسات دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهي مناقصه عمومی واگذاری كليه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سيستم های تاسيسات مكانيكی ،‌برقی و فاضلاب دانشگاه صنعتی شاهرود و واحدهای تابعه

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام كليه امور مربوط به تعمیر ونگهداری سيستم هاي تاسيسات مكانيكي ، برقي و فاضلاب خود را از تاريخ1399/08/01 لغايت 1400/08/01 از طريق مناقصه ‌به پيمانكار حقوقي واجد شرايط با رعايت آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه واگذار  نمايد. 

لذا از كليه متقاضيان داراي تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن فایل های ذیل را مطالعه نمایند:

شرایط عمومی مناقصه - rev

 

شرایط خصوصی مناقصه - rev

rev - پیوست 1

rev - پیوست 2

rev - پیوست 3

پیوست 4

rev - پیوست 5

پیوست 6

پیوست 7

rev - پیوست 8

12345