اخبار و رویدادها: قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷- ۰۸:۴۷:۲۲به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی میرساند جهت انجام کلیه امور پژوهشی از قبیل ثبت مقاله و اختراع ، شرکت در کنفرانس و هزینه های شرکت در کنفرانس و چاپ وتکثیر پایان نامه و رساله از طریق سامانه جامع پژوهشی اقدام نمایند

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی میرساند جهت انجام کلیه امور پژوهشی از قبیل ثبت مقاله و اختراع ، شرکت در کنفرانس و هزینه های شرکت در کنفرانس و چاپ وتکثیر پایان نامه و رساله از طریق سامانه جامع پژوهشی اقدام نمایند

آدرس سامانه پژوهشی دانشگاه

http://irms.shahroodut.ac.ir

یا از طریق شبکه داخلی به آدرس

http://172.16.2.43

12345