اخبار و رویدادها: زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده عمران در سال 1401

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده عمران در سال 1401
یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱- ۱۴:۳۶:۴۷زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده عمران در سال 1401

بسمه تعالی

زمان برگزاری آزمون جامع کتبی دکتری دانشکده عمران در سال 1401

به اطلاع دانشجویان محترم دوره دکتری می رساند، آزمون جامع دوره دکتری دانشکده مهندسی عمران  در تاریخ 27 و 28 آذرماه 1401 برگزار خواهد گردید. 

 

                                                                                                                                                                      تحصیلات تکمیلی دانشکده  عمران

12345