اخبار و رويدادها: مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي در خصوص جريمه ديركرد تحويل فرمهاي دفاع جهت

مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي در خصوص جريمه ديركرد تحويل فرمهاي دفاع جهت
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶- ۱۰:۱۴:۰۱جريمه ديركرد تحويل فرمهاي دفاع

مصوبات يكصد و پنجاه و چهارمین جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه (تاريخ 20/10/96)

1- مقرر شد دانشجویان کارشناسی ارشد تا یکماه پس از دفاع از پایان نامه خود اصلاحات لازمه را انجام داده و به نماینده تحصیلات تکمیلی در دانشکده مربوطه تحویل نماید (تعطیلات رسمی به مهلت دانشجو اضافه می­شود). در صورتی که دانشجو در مهلت تعیین شده اصلاحات پایان نامه خود را انجام ندهد باید معادل شهریه یک ترم تحصیلی را پرداخت نماید. در هر حال، چنانچه دانشجو اصلاحات پایان نامه خود ظرف مدت حداکثر سه ماه تحویل نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده ندهد، دفاع وی مردود شناخته شده و در صورت داشتن سنوات مجاز فقط یکبار دیگر به دانشجو مجوز دفاع از پایان نامه خود داده می­شود. در غیر این صورت دانشجو از تحصیل محروم می­شود.

2- مقرر شد که نماینده تحصیلات تکمیلی پس از دریافت پایان­ نامه اصلاح شده و تائید نماینده داوران کلیه فرمهای تکمیل شده را حداکثر تا یک هفته به دانشکده تحویل نماید. دانشکده هم موظف است در دو روز کاری فرمهای فارغ­التحصیلی را به تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل نماید.

 

12345