اخبار و رويدادها: عدم تشکیل کلاس اندیشه 1

عدم تشکیل کلاس اندیشه 1
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵- ۱۳:۵۴:۴۵اندیشه 1 گروه 8 روز چهارشنبه 16-18 برگزار نخواهد شد

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کلاس اندیشه 1  گروه 8 روز چهارشنبه 16-18 برگزار نخواهد شد 

12345