اخبار و رويدادها: نحوه رفع ابهام مشکلات آموزشی دانشجویان

نحوه رفع ابهام مشکلات آموزشی دانشجویان
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱- ۰۷:۴۹:۴۹

نحوه رفع ابهام مشکلات آموزشی دانشجویان

رفع مشکلات آموزشی دانشجویان

 ·       دانشجویان صرفا مشکلات و سوالات آموزشی خود را از طریق یکی از گزینه های زیر دنبال نمایند:

1-  استاد راهنمای تحصیلی خود (در صفحه اطلاعات جامع دانشجویان قابل رویت است)

2-  آموزش دانشکده (خانم مهندس سرایی)

3-  مدیر گروه دانشکده (آقای مهندس رحیم اف)

ضمنا اطلاعات و اخبار آموزشی از طریق بخش اخبار وب سایت دانشکده بطور مرتب بروز رسانی می گردد و سایر منابع اطلاعاتی فاقد اعتبار هستند.

12345