اخبار و رویدادها: جذب نیروی امریه توسط بنیاد نخبگان استان سمنان

جذب نیروی امریه توسط بنیاد نخبگان استان سمنان
شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲- ۰۹:۵۴:۱۷