اخبار و رویدادها: تاریخ آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری پترولوژی و آبشناسی

تاریخ آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری پترولوژی و آبشناسی
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲- ۱۰:۱۹:۵۳به اطلاع دانشجویان دکتری پترولوژی و آبشناسی ورودی مهر 1401  می رساند که آزمون جامع کتبی این دانشجویان به ترتیب در روزهای چهارشنبه 24  و 30 آبان ماه برگزار خواهد گردید.

12345