اخبار و رویدادها: اطلاعیه شماره 1_نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی (با آزمون و بدون آزمون) سال 1402

اطلاعیه شماره 1_نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی (با آزمون و بدون آزمون) سال 1402
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲- ۱۰:۵۳:۲۸اطلاعیه شماره 1_نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی (با آزمون و بدون آزمون) سال 1402، راهنمای ثبت نام اینترنتی و راهنمای درخواست معافیت تحصیلی

اطلاعیه شماره یک

پیوست اطلاعیه شماره یک

راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه نظام وظیفه

 

 

 

 

12345