اخبار و رویدادها: راهنمای ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی در سایت گلستان

راهنمای ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی در سایت گلستان
شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲- ۱۱:۴۹:۴۷راهنمای ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی در سایت گلستان، دانشجویان و اساتید

به نام خدا

قابل توجه دانشجویان عزیز و همکاران گرامی

احتراماً فایل راهنمای ثبت گزارش پیشرفت تحصیلی در سایت گلستان داخل سایت دانشکده به آدرس "https://shahroodut.ac.ir/fa/download.php?id=1111173619" بارگذاری گردیده است.

         

 

با احترام

12345