اخبار و رویدادها: مسابقه خاطره نگاری ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر

مسابقه خاطره نگاری ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲- ۱۰:۲۰:۰۲