اخبار و رویدادها: برگزاری رويداد ملی نما - نوآوری و مشاركت های اجتماعی

برگزاری رويداد ملی نما - نوآوری و مشاركت های اجتماعی
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲- ۱۰:۱۹:۲۷rgbpas1-2

شیوه نامه اجرای رویداد نما- ا


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #رویدادپژوهشی #...2
12345