اخبار و رويدادها: اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(مصاحبه) آزمون دكتري نیمه متمركز سال 1402

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(مصاحبه) آزمون دكتري نیمه متمركز سال 1402
سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲- ۱۳:۱۳:۴۵

اطلاعیه  تحصیلات تکمیلی دانشگاه  در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(مصاحبه) آزمون دكتري نیمه متمركز سال 1402

اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی (مصاحبه)آزمون دكتري نیمه متمركز سال 1402 و داوطلبان متقاضی استعدادهاي درخشان