اخبار و رويدادها: آگهی تجدید مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی

آگهی تجدید مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی
چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱- ۱۰:۲۷:۲۹دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی مورد نیاز خود را از تاريخ 1401/06/15 لغايت 1402/04/20 از طريق مناقصه به پيمانكار حقوقی واجد شرايط با رعايت مقررات عمومی دولت و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نمايد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 19،000،000،000 (نوزده میلیارد) ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت­نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 400100004001086107147209 IR نزد بانک مرکزی بنام دریافت وجوه سپرده دانشگاه صنعتی شاهرود، ارائه شود.

لذا از كليه شرکت های دارای تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعی دعوت بعمل می ­آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط فایل های ذیل را مطالعه نمایند:

2- فهرست

3 - شرایط عمومی مناقصه

4-شرح کار

5- فرم تعهد نامه

6-فرم رويت مكان و امكانات و وضعيت جهت پخت و توزيع غذا

7- فرم پیشنهاد قیمت 1

8-نشان های مورد تایید

9- آنالیز

10- جدول جرائم


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #تجدید آگهی مناقصه #خرید مواد اولیه #طبخ و توزیع غذای دانشجویی....2
12345