اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی(70):واکسیناسیون دوز سوم و چهارم

اطلاعیه دانشجویی(70):واکسیناسیون دوز سوم و چهارم
شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱- ۱۴:۰۰:۴۷تزریق دوز 3و 4 برای تخصیص خوابگاه ضروری است

 

تزریق دوز 3و 4 برای تخصیص خوابگاه ضروری است

 

https://shahroodut.ac.ir/fa/news/showitem.php?id=010508102129

 

 

 

 

12345