اخبار و رويدادها: اطلاعیه 70 - واکسیناسیون دوز سوم و چهارم

اطلاعیه 70 - واکسیناسیون دوز سوم و چهارم
شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱- ۱۰:۲۱:۲۹

اطلاعیه 70 - واکسیناسیون دوز سوم و چهارم

تزریق دوز 3 و 4 برای تخصیص خوابگاه ضروری است.

 

واکسیناسیون کرونا - دوز 3 و 4

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه دانشجویی سال تحصیلی 1402-1401 می‌رساند با توجه به شیوع مجدد کرونا، تزریق 3 دوز واکسن جهت اسکان در خوابگاه، ضروری است. در صورتیکه شش ماه از تزریق دوز سوم گذشته، باید نسبت به تزریق دوز یادآور اقدام نمایید.

با آرزوی توفیق

اداره امور خوابگاهها

splus.ir/st_sut

12345