اخبار و رویدادها: اسناد مناقصه خريد و تامين مواد اوليه غذای دانشجويی

اسناد مناقصه خريد و تامين مواد اوليه غذای دانشجويی
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱- ۱۲:۵۲:۳۳دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد خرید و تامین مواد اولیه غذای دانشجویان (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  16،500،000،000 ریال- شانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال) خود را بصورت جداگانه از تاريخ 1401/06/15 لغايت 1402/04/20 از طريق مناقصه به پيمانكار حقوقي واجد شرايط با رعايت مقررات عمومي دولت و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نمايد.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 400100004001086107147209 IR نزد بانک مرکزی بنام دریافت وجوه سپرده دانشگاه صنعتی شاهرود، ارائه شود.

 لذا از كليه شرکت های داراي تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي دعوت بعمل مي­آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آنفایل های ذیل را مطالعه نمایند:

2- فهرست

3- شرایط عمومی مناقصه تامین مواد

4-شرح کار

5- فرم تعهد نامه

6-فرم رويت مكان و امكانات و وضعيت جهت پخت و توزيع غذا

7- فرم پیشنهاد قیمت 1 - Copy

8-نشان های مورد تایید

9- آنالیز

10- جدول جرائم

 


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #مناقصه #خرید مواد غذایی...2
12345