اخبار و رویدادها: اسناد مناقصه تامين نيروی انسانی برای طبخ و توزيع غذای دانشجويی

اسناد مناقصه تامين نيروی انسانی برای طبخ و توزيع غذای دانشجويی
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱- ۱۲:۳۴:۴۷دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی برای طبخ و توزیع غذای دانشجویان (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3،700،000،000 ریال- سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال) خود را بصورت جداگانه از تاريخ 1401/06/15 لغايت1402/04/20 از طريق مناقصه به پيمانكار حقوقي واجد شرايط با رعايت مقررات عمومي دولت و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نمايد.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 400100004001086107147209 IR نزد بانک مرکزی بنام دریافت وجوه سپرده دانشگاه صنعتی شاهرود، ارائه شود.

 لذا از كليه شرکت های دارای تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعی دعوت بعمل می ­آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن فایل های ذیل را مطالعه نمایند:

2- فهرست

3- شرایط عمومی مناقصه

4-شرح کار

5- فرم تعهد نامه

6-فرم رويت مكان و امكانات و وضعيت جهت پخت و توزيع غذا

7- فرم پیشنهاد قیمت 1

8-جدول نیروی انسانی سلف

9-نشان های مورد تایید

10- آنالیز

11- جدول جرائم


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #مناقصه #تامین نیروی انسانی #طبخ مواد غذایی...2
12345