اخبار و رويدادها: برگزاری آزمون جامع دکترا در هفته آخر آبان ماه (بازه 22 تا 26 آبان)

برگزاری آزمون جامع دکترا در هفته آخر آبان ماه (بازه 22 تا 26 آبان)
شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰- ۰۰:۰۸:۴۳

برگزاری آزمون جامع دکترا در هفته آخر آبان ماه (بازه 22 تا 26 آبان)

آزمون جامع برای افراد واجد شرایط در تمام گرایشها به صورت حضوری، در هفته آخر آبان ماه (بازه 22 تا 26 آبان) برگزار خواهد شد

قابل توجه دانشجویان دکتری

آزمون جامع برای افراد واجد شرایط در تمام گرایشها به صورت حضوری، در هفته آخر آبان ماه (بازه 22 تا 26 آبان) برگزار خواهد شد. دانشجویانی که به این مرحله رسیده اند، با استاد راهنما جهت تعیین دروس و طرح موضوع در جلسه گروه و تحصیلات تکمیلی هماهنگ کنند.

12345