اخبار و رويدادها: برگزاری طرح مهتاب توسط اداره امور فناوری، تجاري‌سازی و كارآفرينی

برگزاری طرح مهتاب توسط اداره امور فناوری، تجاري‌سازی و كارآفرينی
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰- ۱۰:۴۳:۲۶پوستر-طرح-مهتاب)

لينك دانلود دستور العمل اجرايي جهت اطلاع رساني به همراه پوستر:
 
https://shahroodut.ac.ir/fa/download.php?id=1111171324
12345