چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱

کارگاه نرم افزار SPSS

پخش فیلم
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

پخش فیلم

نمایشگاه عکاسی شهر ما
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمایشگاه عکاسی شهر ما

جشنواره سیار اتاق روشن
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

جشنواره سیار اتاق روشن

کارگاه گرس هاپر
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه گرس هاپر