محمد محسن شاه مردان

استاد دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری تبدیل انرژی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه دولتی مسکو
زمینه ها و علایق پژوهشی: جریان سیال و انتقال حرارت در مواد متخلخل و نانوسیالات، انتقال حرارت معکوس، مکانیک سیالات غیرنیوتنی، دینامیک سیالات محاسباتی، ، روشهای عددی و تحلیلی در مکانیک سیالات و انتقال حرارت
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: دریافت لوح سپاس بعنوان استاد نمونه آموزشی و پژوهشگر برتر
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 66
رخشاد دشتی گوهری (1400)، "شبیه سازی جریان بر روی ایرفویل در مقیاس میکرو با روش دینامیک ذرات اتلافی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، رامین ذاکری [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور]
یارمحمد شیرمحمدی (1400)، "طراحی و شبیه سازی سیستم آب شیرین کن حرارتی رطوبت زنی-رطوبت زدایی با بازچرخش "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری [استاد/ اساتید راهنما]،
احسان علی نژاد ندافی (1400)، "بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت دوفازی در کویل مارپیچ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]،
علی نامنی (1399)، "شبیه سازی جمع آوری میکروذرات جامد درون میکروسیستم حاوی جریان با استفاده از اثرات گرادیان میدان مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی نظری [استاد/ اساتید مشاور]
محسن غفاریان عیدگاهی مقدم (1398)، "شبیه‌سازی جریان در میراگر MR به روش دینامیک ذره استهلاکی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور]
سیده مهسا فتاحی (1398)، "مدل سازی فازی تولید قطره در یک میکرو کانال با جریان دو فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری [استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی نظری [استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی اسحاقی (1398)، "تحلیل عددی حرکت و جداسازی ذرات در یک میکروکانال با حضور میدان مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری [استاد/ اساتید راهنما]، یاسمن دقیقی [استاد/ اساتید مشاور]
علی شکوری (1398)، "مطالعه عددی جداسازی ذرات با استفاده از الکتروکینتیک در میکرو کانال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، یاسمن دقیقی [استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا اصغرزاده کاریزکی (1398)، "بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت جوشش جریانی در فضای بین دو لوله هم‌مرکز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری [استاد/ اساتید راهنما]،
سحر عرش تبار (1397)، "بررسی تجربی برخورد قطرات با سطوح با در نظر گرفتن اثرات حرارتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]،
مریم رمضانی (1397)، "بررسی تجربی برخورد ذرات کروی به سطح مشترک گاز- مایع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد جواد گرگانی (1397)، "توسعه سه‌بعدی شبیه‌سازی عددی جریان آرام با روش مرز غوطه‌ور-شبکه بلتزمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]،
بابک کرمانی نژاد (1397)، "بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت دوفازی در لوله های مارپیچ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی کاشی (1397)، "بررسی تجربی جریان سیال و انتقال حرارت با تغییر فاز در لوله حاوی ماده متخلخل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]،
جواد یساقی (1397)، "تحلیل ترمودینامیکی، اگزرژی و اگزرژاکونومیک سیکل ترکیبی خورشیدی با سیکل برایتون و رانکین ارگانیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، محمدحسین احمدی [استاد/ اساتید مشاور]
بابک عرفان‌ منش (1397)، "حل تحلیلی انتقال حرارت در پوسته های مخروطی کامپوزیتی غیرهمگن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور]
محمود نیستانی (1395)، "بررسی آزمایشگاهی خنک کاری قطعات الکترونیکی توسط نانوسیال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی آشوری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد هادی صداقت (1394)، "بررسی عددی تأثیر خواص رئولوژیک بر حرکت مایع مخاطی درون نای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین وطن دوست (1394)، "ساخت و مدل سازی الاستومر های مگنتورئولوژیکال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود نوروزی، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، مسعود جلالی آل هاشم [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید یاشار قرشی (1394)، "بررسی جریان دوفازی در میکروکانال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، علی عباس نژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی شریعتی (1393)، " شبیه سازی عددی لوله حرارتی نوسانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، علی عباس نژاد [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محّمد نوری (1393)، "بررسی تجربی لوله حرارتی حلقه شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباس نژاد، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امین شهبانی ظهیری (1391)، "بررسی عددی جریان سیال غیر نیوتنی در تبدیلات تدریجی واگرا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر نقی خانی (1391)، "بررسی عددی جریان و انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک در حفره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید رسول واردی (1390)، "بررسی عددی جریان سیال ویسکوالاستیک حول سیلندر "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدجواد مغربی، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علیرضا خوئینی پورفر (1388)، "شبیه سازی جریان سیال در یک مخزن با سطح زیرین متحرک به روش کسر حجمی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، علی جباری مقدم [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود متين (1386)، "تعیین ضریب هدایت حرارتی قطعه مدور در حین عملیات حرارتی به روش حل معکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، محمدجواد مغربی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رسول محبی (1386)، "تحقیق تجربی اثر بادهای محیطی بر عملکرد برجهای خنک کن خشک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، محمد علی اردکانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
لیلا ترکمن (1386)، "محاسبه EER‎ و تدوین برچسب انرژی برای کولرهای آبی ساخت داخل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، دکتر فرزدی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فواد رخشان (1386)، "بهینه سازی سیستم تهویه با سیستم ذخیره انرژی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان [استاد/ اساتید راهنما]، احمد مددی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
حل عددي جابجايي آرام ترکيبي جريان يک نانوسيال بين دو لوله هم مرکز 1388/12/9 ماه خاتمه يافته
بررسی تحلیلی انتقال حرارت جابجائی اجباری در کانال مستطیلی 1389/9/7 ماه خاتمه يافته
مطالعه عددی جریان دین-کوئت سیالات ویسکوالاستیک بین استوانه های چرخان 1389/9/7 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ