آخرین بروزرسانی: 1400/8/15

کمیته اخلاق درپژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود با توجه به نیاز دانشکده تربیت بدنی ذیل کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی کشور و با عنوان: کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه/منطقه‌ای با شناسه: IR.SHAHROODUT.REC  از تاریخ : 1400/01/15 راه اندازی و مورد تصویب قرار گرفت.

آدرس کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود در سامانه ملی: 

https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.SHAHROODUT.REC

دکتر محمد مهدی فاتح

ریاست دانشگاه و رئیس کمیته

دکتر علی دستفان

معاونت پژوهشی و دبیر کمیته

دکتر مرتضی ایزدی فرد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو اصلی

ابوالفضل فندرسکی

مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و روحانی/ عضو مشاور دائمی

دکتر رضا اندام

رئیس دانشکده تربیت بدنی و نماینده جامعه علمی/ عضو اصلی

دکتر مینا فروزنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص اخلاق در پژوهش/ عضو اصلی

دکتر علی یونسیان

عضو هیات علمی و پژوهشگر/ عضو اصلی

دکتر محمد حسین رضوانی

عضو هیات علمی و پژوهشگر/ عضو اصلی

دکتر عادل دنیایی

عضو هیات علمی و پژوهشگر/ عضو اصلی

دکتر مهدی ملایی

عضو هیات علمی و حقوقدان/ عضو اصلی

دکتر نگار اقبال

عضو هیات علمی و متخصص آمار و اپیدمیولوژی/ عضو مشاور دائمی

دکتر فاطمه خدایی

کارشناس کمیته - آدرس: دانشکده تربیت بدنی- آزمایشگاه فیزیولوژی - شماره داخلی: 2392
Document
تکمیل اطلاعات و ثبت نام


طبق مصوبه اولین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه در خصوص تعیین میزان مبلغ دریافتی از پژوهشگران جهت اخذ کد اخلاق در امور پژوهشی مرتبط به شرح زیر می باشد
  • مبلغ دو میلیون ریال جهت صدور مجوز و ارائه کد اخلاق برای طرح های تجربی مربوط به انسان و حیوان
  • مبلغ یک میلیون ریال برای کارهای پرسش نامه ای

نام: نام خانوادگی:
کد ملی: شماره همراه:
ایمیل: رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی: محل تحصیل یا کار:
ثبت نام در: شناسه واریز: 382086171126200013456789000005
هزینه ثبت نام:
توضیحات:

مدارک مورد نیاز (1400/9/2)

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اخلاق

فرایند درخواست (1400/9/2)

فرایند درخواست گواهی اخلاق

فرم شماره 1 (1400/9/2)

پروپوزال پژوهشی

فرم شماره 2 (1400/9/2)

نامه درخواست اخذ کد اخلاقی مجری طرح به ریاست کمیته

فرم شماره 3 (1400/9/2)

فرم مشخصات کامل مجری طرح/ استاد راهنما و دانشجو

فرم شماره 4 (1400/9/2)

فرم رضایت نامه آگاهانه

فرم شماره 5 (1400/9/2)

فرم امضاء شده تعارض منافع همکاران و مجری طرح

فرم شماره 6 (1400/9/2)

چک لیست کار با حیوان

آخرین بروزرسانی: 1400/9/2

دانشکده تربیت بدنی- دفتر آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی- خانم دکتر فاطمه خدایی

شماره تماس مستقیم: 32395900 - شماره داخلی: 2392

ایمیل: Ethics.C@shahroodut.ac.ir