آخرین بروزرسانی: 1400/8/15

کمیته اخلاق درپژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود با توجه به نیاز دانشکده تربیت بدنی ذیل کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی کشور و با عنوان: کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه/منطقه‌ای با شناسه: IR.SHAHROODUT.REC  از تاریخ : 1400/01/15 راه اندازی و مورد تصویب قرار گرفت.

آدرس کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه صنعتی شاهرود در سامانه ملی: 

https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.SHAHROODUT.REC

آقای دکتر مرتضی ایزدی فرد

ریاست دانشگاه و ریاست کمیته

آقای دکتر حمید حسن پور

معاونت پژوهشی و دبیر کمیته

آقای دکتر محمد عطایی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو اصلی

آقای ابوالفضل فندرسکی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و روحانی/ عضو مشاور دائمی

آقای دکتر رضا اندام

رئیس دانشکده تربیت بدنی و نماینده جامعه علمی/ عضو اصلی

خانم دکتر مینا فروزنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص اخلاق در پژوهش/عضو اصلی

آقای دکتر علی یونسیان

عضو هیئت علمی و پژوهشگر/ عضو اصلی

دکتر محمد حسن رضوانی

عضو هیئت علمی و پژوهشگر/ عضو اصلی

آقای دکتر عادل دنیایی

عضو هیئت علمی و پژوهشگر/ عضو اصلی

آقای دکتر مهدی ملایی

عضو هیئت علمی و حقوقدان/ عضو اصلی

خانم دکتر نگار اقبال

عضو هیئت علمی و متخصص آمار و اپیدمیولوژی/ عضو مشاور دائمی

خانم دکتر فاطمه خدایی

کارشناس
Document
تکمیل اطلاعات و ثبت نام


طبق مصوبه اولین جلسه کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه در خصوص تعیین میزان مبلغ دریافتی از پژوهشگران جهت اخذ کد اخلاق در امور پژوهشی مرتبط به شرح زیر می باشد
  • مبلغ دو میلیون ریال جهت صدور مجوز و ارائه کد اخلاق برای طرح های تجربی مربوط به انسان و حیوان
  • مبلغ یک میلیون ریال برای کارهای پرسش نامه ای

نام: نام خانوادگی:
کد ملی: شماره همراه:
ایمیل: رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی: محل تحصیل یا کار:
ثبت نام در: شناسه واریز: 382086171126200013456789000005
هزینه ثبت نام:
توضیحات:

مدارک مورد نیاز (1401/2/5)

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اخلاق

فرایند درخواست گواهی اخلاق (1401/2/5)

فرایند درخواست گواهی اخلاق

فرم شماره1 - پروپوزال پژوهشی (1401/2/5)

پروپوزال پژوهشی

فرم شماره 2 - نامه درخواست اخذ کد اخلاقی مجری طرح / پایان نامه (1401/2/5)

نامه درخواست اخذ کد اخلاقی مجری طرح / پایان نامه

فرم شماره 3-فرم مشخصات کامل مجری طرح/ استاد راهنما و دانشجو (1401/2/5)

مشخصات کامل مجری طرح/ استاد راهنما و دانشجو

فرم شماره 4- فرم رضایت نامه آگاهانه (1401/2/5)

رضایت نامه آگاهانه

فرم شماره 5- فرم اعلام تعارض منافع مجری و همکاران طرح پژوهشی و عدم ارسال طرح به کمیته های اخلاق سایر (1401/2/5)

اعلام تعارض منافع مجری و همکاران طرح پژوهشی و عدم ارسال طرح به کمیته های اخلاق سایر دانشگاه ها

فرم شماره 6- چک لیست کار با حیوانات (1401/2/5)

چک لیست کار با حیوانات

آخرین بروزرسانی: 1400/9/2

دانشکده تربیت بدنی- دفتر آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی- خانم دکتر فاطمه خدایی

شماره تماس مستقیم: 32395900 - شماره داخلی: 2392

ایمیل: Ethics.C@shahroodut.ac.ir