آخرین بروزرسانی: 1396/10/17

مرکز همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم

 کارگروه هماهنگی بین المللی ایران -هند

کارگروه هماهنگی بین المللی ایران-سوییس

کارگروه هماهنگی بین المللی ایران-پاکستان

کارگروه هماهنگی بین المللی ایران- مجارستان

کارگروه هماهنگی بین المللی ایران-آلمان

 

 تبادلات اکادمیک آلمان