آخرین بروزرسانی: 1396/4/26

گروه همکاریهای علمی روابط بین الملل

 

دانشگاه صنعتی شاهرود از سالهای اخیر با ایجاد نگرشی بین المللی تصمیم به گسترش روابط و فعالیتهای بین المللی گرفته است. طرح ایجاد گروه بین الملل نیز با مطالعه برنامه های دانشگاههای معتبر  و با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته ایرانی و بین المللی تهیه گردیده است. گروه بین‌الملل دانشگاه در شکل فعلی آن در1384 تشکیل گردید ، اما در واقع سابقه فعالیت‌های آن به زمان تأسیس دفتر روابط دانشگاهی و بین‌المللی دانشگاه بازمی‌گردد. دفترامور بین‌المللی دانشگاه نیز فعالیت‌های خود را چند سال پس از تأسیس دانشگاه شاهرود شروع کرد.

پس ازتبدیل دانشگاه شاهرود به دانشگاه صنعتی شاهرود، فعالیت‌های  گروه همکاریهای علمی و روابط بین المللی، بعنوان زیر مجموعه مستقل تحت حوزه ریاست دانشگاه  ادامه یافت.


 

مجموعه وظایف ، اختیارات وفعالیتهای گروه همکاریهای علمی و روابط بین الملل