اخبار و رويدادها: اطلاعیه روابط عمومی (32): آگهی مناقصه دانشگاه صنعتی شاهرود ( با پیوست تجهیزات)

اطلاعیه روابط عمومی (32): آگهی مناقصه دانشگاه صنعتی شاهرود ( با پیوست تجهیزات)
جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹- ۰۱:۲۵:۲۲

اطلاعیه روابط عمومی (32): آگهی مناقصه دانشگاه صنعتی شاهرود ( با پیوست تجهیزات)

آگهی مناقصه واگذاری 1- شرايط مناقصه امور خدمات عمومی 1400 ، 2- شرايط مناقصه امور خدمتگزاري و نظافت 1400، 3-شرايط مناقصه امور فضاي سبز و باغباني 1400

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام :

1- امور خدمات عمومی و پشتيبانی غير تخصصی (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه - 3,500,000,000 ريال)

2- واگذاري امور خدمتگزاري و نظافت (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه - 3,300,000,000 ريال)

3- حفظ و نگهداری محوطه، فضای سبز و امور باغباني (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه - 1,800,000,000 ريال)

از کلیه پیشنهاد دهندگان دعوت به عمل می آید؛ به منظور آگاهی از شرایط مناقصه در جلسه توجیهی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 18 / 01 / 1400 که در سالن اجتماعات معاونت آموزشی واقع در پردیس مرکزي دانشگاه برگزار می شود، شرکت نمایند. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 13 روز يكشنبه مورخ 22 / 01 / 1400 خواهد بود.

لذا از کلیه متقاضیان دارای تایید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن فایل های ذیل را مطالعه نمایند:

شرايط مناقصه امور خدمات عمومی 1400

شرايط مناقصه امور خدمتگزاري و نظافت 1400

شرايط مناقصه امور فضاي سبز و باغباني 1400

پیوست تجهیزات مورد نیاز شرکت فضای سبز و باغبانی

12345